Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ALÂEDDÎN ALİ ÇELEBİ

Osmanlı Devleti zamânında yetişen meşhûr müderris, hattât ve Hü- mâyunnâme yazarı. Asıl adı Alâeddîn Ali bin Sâlih’tir. Bâzı kaynaklarda adı Sâlihzâde er-Rûmî şeklinde geçer. Filibe’de doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. Fâtih döneminde doğduğu tahmin edilmektedir. İyi bir tahsîl gören Alâeddîn Çelebi, Edirne’de devrinin meşhûr âlimlerinden ve Rumeli Kazaskeri Abdülvâsi bin Hayreddîn Hızır Efendiden ders aldı. Abdülvâsi Efendiden müdenislik diploması aldığından dolayı Vâsi Alisi diye meşhur oldu. Hat sanatını Şeşkalem Şükrullah Halifeden öğrendi. Alâeddîn Ali Çelebi müderrisliğe Edirne Si- râciye Medresesinde başladı. Sonra Bursa’ya tâyin olarak sırasıyla; Bâyezîd Paşa, Ferhâdiye ve Hü- dâvendigâr medreselerinde müderrislik yaptı. Uzun yıllar kaldığı Bursa’dan 1537’de Edime Halebiye Medresesine tâyin edildi. Kısa bir süre sonra Edirne Atik (Saatli) Medresesi müderrisliğine getirildi. Yüksek ilmi ile dİKkati çeken Ali Çelebi, bir sene sonra Fâtih Sahn Medreselerinden Başkurşun- lu Medresesi müderrisliğine tâyin edildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.