rüya-tabirleri
rüya-tabirleri

Âl-i îmrân Sûresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyanın yahut okunduğunu gören

ÂL-İ İMRÂN SÜRESİ : Hz. Ebû Bekir Efendimize (r.a.) göre, Âl-i îmrân Sûresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyanın yahut okunduğunu görenin, ailesi ve akrabası arasında kısmeti az olur, ihtiyarlığında evlâd doğar. Çok yolculuk yapar. Halk arasında itibâr kazanır. Her türlü fenalıktan uzak olur. Nâfi ve İbn-i Kesir’in yorumları da böyledir. İbn-i Şîrîn diyor ki: Halk arasında sevilir. Kötü fiillerde bulunmaz. Kirmânî demiştir ki: Rüya sahibi hayır ve İslâm üzere vefat eder. Çocuğu yoksa, Cenâb-ı Hakk ona sâlih bir erkek evlât verir. Câfer-i Sâdık (r.a.) Hazretleri buyurmuştur ki: Dininde ve kavlinde doğru, halk arasında makbul, dünyâ ve âhirette hayra mazhâr olur. İbn-i Şîrîn şöyle diyor: Bu Sûredeki “Kulillâhümme Mâlik…) Âyet-i Kerimesini rüyasında okuyan veya okunduğunu gören, hükümdar sayesinde büyük mertebeye nail olur

Kirmânî’ye göre, rüya sahibinin bütün arzusu yerine gelir

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*