AKREDİTİF

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Bir bankanın, belirli bir para tutarı için, üçüncü bir şahıs lehine, kefâ-
leti altında, muhâbiri nezdinde açtırdığı îtibâr hesabı.
Bankalar genellikle yurt dışından mal getirtmek isteyen ithâlâtçılara, yurt dışından malı gönderen ihrâcâtçının parasını alacağı muhâbir bankası
nezdinde kredi açar. Bu işlem için genellikle, ithâlâtçınm bankası (Türkiye’deki banka), muhâbir
bankaya bir akreditif mektubu (letter of credit)
yazar. Müşterinin de, bankaya bir taahhütnâme
niteliğinde mektup tevdi etmesi gerekir.
Akreditifte, kredi emrini alan muhâbir bankaya
“creditant”, krediyi açan muhâbir bankaya “crediteur”, krediyi alan şirkete “credite” adı verilir.
Başlıca akreditif türleri; gayrikâbili rücû akreditif, kabili rücû akreditif, teyit edilmiş ve teyit
edilmemiş akreditif olmak üzere dörttür.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.