Aile

Aile.
ABD tarihinin büyük bölümünde, siyah aile, köle­
likten kaynaklanan gerginliğin ve Jim Crow Yasası’nın
ezikliğini taşımıştır. Bu kurumlar, siyah erkeğin aile reisi
ve ailenin koruyucusu konumundaki geleneksel işlevini
yerine getirme olanağını sınırlamıştır. Siyah erkeklere
uygun işler bulunmadığı dönemlerde de siyah kadınla­
rın ev hizmetlerinde çalışabilmeleri, kadınların düzenli
ve sürekli gelir elde etmelerini sağlamış, bunun sonu­
cunda da istatistikler açısından siyah kadınlar, siyah ol­
mayan ailelerde görüldüğünden daha sık aile reisi ko­
numuna gelmişlerdir. İşsizlikten kaynaklanan sorunla­
rın yanı sıra, kentleşmeye bağlı kalabalıklaşma, aile
kavramının içeriğinin zayıflamasına ve yabancılaşmaya
neden olmuştur. Bununla birlikte, aile üyeleri arasında­
ki ilişkiler geleneksel olarak sıcaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*