Ahiliğin 7 Vasfı

Ahiliğin 7 Vasfıahilik

  1. Namazı bırakmamak. Çünkü namaz insanı her türlü kötü­lükten uzak tutar.

  2. Haya sahibi olmak. Haya, in­sanın toplum içindeki itibarını arttırır.

  3. Dünya hayatına esir olmamak. Fani olanları kutsayıp yücelt­mek insanın itibarını yok eder.

  4. Nefsin esiri olmamak. Nefis esareti kötü istek, arzu ve dav­ranışın başlangıcıdır.

    ……….

  5. Ahilik örgütünün en önemli vazgeçilmez ilkelerin­den birisidir. Bu ilke çalışma hayatının dinamik bir hal al­masını sağlamıştır.

  6. Ahilerden muhtaç olanlara ihsan ve keremde bulunmak. Sosyal ve iktisadi hayatın cö­mertliğe ve yardımlaşmaya dayanmasını sağlayan temel ilkelerden birisidir. Başkala­rıyla birlikte büyük hedeflere ulaşmayı sağlar.

  7. İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak. Ahilik örgütünün iç denetim yoluyla oluşabile­cek haksızlıkların ve yanlış­lıkların giderilmesini sağlayan bir ilkedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.