Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

AFYONKARAHİSAR İLİ NASIL YAZILDI

AFYON İline giden ekibimiz Bay Cahit Beğenç ile Kemal Irmağın,
mahallerinde yaptıkları incelemeler sırasında, isimleri aşağıda yazılı zatlar,
İl hakkında önemli malûmat vermişlerdir. İli ve ilçeleri ilgilendiren
Halkevi yayınlarından da ayrıca faydalanılmıştır.
B ilgi edindiğim iz zatlar: başta Afyon İlbayı Sayın Ş e fik Bicioğlu
olmak üzere, Belediye Reisi K em al A şka r, C. H. Partisi Başkanı M ahir
E rkm en, Afyon Lisesi Fransızca öğretmeni E dip  li B erk, Müze Müdürü
Süleym an Tekiner, Avukat N ecip Yersel, Millî Eğitim Müdürü F azıl
Gönen, Sağlık Müdürü D r. B a ki B ilgili, Ticaret Odası Kâtibi H am di
C oşkun, Ankarada Afyon Pazarı sahibi M ehm et Ş işm an, Sandıklı Kaymakamı
L ü tfi K arayün, Sandıklı Halkevi Başkanı H a yd a r K oçak, Dinar
Kaymakamı Ekrem Rollas, Dinar Halkevi Başkanı O sm an K itiş, Emirdağ
Halkevi Başkam E m in E ran, Emirdağmda manifatura tüccarı Emin
E renoğlu, Emirdağmda şekerci M ustafa Erşahin, ve kardeşleri, Bolvadin
Halkevi Başkanı H üseyin Telli, Çay bucağı Halkevi Başkanı Besim A rı-
soy dur.
AFYONKARAHİSAR’A VE İLÇELERİNE NASIL GİDİLİR
AFYON İline, K onya, E skişehir, İzm ir, D enizli, B urdur ve İsparta
cihetlerinden tren yolu ile gidilir.
İl merkezinden S a n d ıklı ve D inar İlçelerine tren ve her mevsimde
dört tekerlekli taşıtların işlediği yol vardır. B o lva d in ’le E m irdağa da
Ç ay Bucağına kadar tren ve karayolu ile oradan da her mevsimde işliyen
tekerlekli taşıtlarla gidilmektedir.
(Afyonu diğer İl ve ilçelerle B ucaklara bağlıyan kara ve dem iryolları yol
bahsinde büttln tafsilStiyle yazılmıştır).
COĞRAFÎ DURUMU
AFYON İli, Orta Anadoluyu Batı Anadoluya bağlıyan geçit alanının
güneyinde bulunur.
Bu İl, doğuda K onya, güneydoğuda İsparta, güneyde Burdur batı­
da D enizli ve K ütahya ile sınırlıdır.
ARAZİ DURUMU
AFYON bölgesinin denizden ortalama yüksekliği 1000-1500 metre
olup yer yer, daha yüksek dağları da vardır. Arazinin çoğu püskürük
kitlelerden meydana geldiğinden, dağlar intizamsızdır; en önemli olanları
Sulta n d a ğ la rı, E m irdağ, K um alardağı, A hırdağı,B eydağları, A k d a ğ ve
M aym un Dağıdır.
Yurt, her fertten yaratıcı bir kudret bekler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.