AFŞİN BEY

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Selçuklu kumandanlarından. Doğumu, yetişmesi ve ölümü
hakkında kaynaklarda fazla bilgiye rastlanmamaktadır. Horasanlı bir Türkmen âilesinden geldiği
bilinmektedir. Afşin Bey, 1016-1021 seneleri arasında Çağrı Bey kumandasında batıya yapılan seferlere katıldı. 1064’te Emir Gümüştigin ile birlikte
Anadolu’da gazâ ile görevlendirildi. Malatya yakınlarında Bizans ordusunu bozguna uğrattı.
1067’de Kayseri’yi ele geçirdi ve Kilikya’ya girdi. Büyük Selçuklu sultanı Alparslan, Afşin. Beyin
bu zafer ve fetihlerini haber alınca, çok sevindi ve
gazâsını tebrik etti.
Daha sonra Alp Arslan, Afşin Beyi kendisine
karşı isyân eden Erbasan’ı tâkib için vazifelendirdi. Anadolu’yu iyi bilen Afşin, akıncılarını toplayarak hızla Derbend’e hareket etti. Afşin’in üzerlerine geldiğini duyan Erbasan, Mihâil ile anlaşarak
İstanbul’a doğru kaçtı. Kendisini tâkib eden Afşin
Bey, Denizli yakınında Honaz’ı fethetti. Bı
ne kadar geldi ve pekçok ganîmetle geri dö
Afşin Bey, 1071’de Malazgirt Zaferine
tıldı ve büyük hizmetleri oldu.
Gazâlarda şöhret kazanıp, Anadolu’nun
yurdu olması ve İslâmlaşması için çok hi;
eden Afşin Bey, Sultan Alparslan’dan sonra
likşâh’m mâiyyetine girdi. 1075 (H. 468)te A
dolu’dan Haleb’e gitti. Oradaki âsîlerin cezâl;
dırılmasında vazîfe aldı. Afşin Beyin daha som
ki hayâtını nasıl geçirdiği belli değildir. Kaynal
larda bu hususta bilgi bulunmamaktadır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.