Afrodit | Hayatı

AFRODİT (Aphrodite – Venüs ) Hakkında AFRODİT (Aphrodite – Venüs ) Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Yunanlılar Afrodit’in Kıbrıs’tan geldiğini varsayarlar. Bir söylenceye göre tanrılar kralı Zeus’un kızı olan Afrodit, bir başka inanca göre de deniz köpüklerinden doğmuş ve bir deniz kabuğundan karaya çıkmıştır.Afrodit’e önceleri durgun denizlerin, başarılı yolculukların, bağ ve bahçelerin, gül ve mersin türünden nazlı bitkilerin tanrıçası olarak tapılırdı. Sonraları aşk ve güzellik tanrıçası olarak benimsendi. Çoğalma, hayatın sürmesi ve bereketi simgeleyen ana tanrıça motifi, tanrı ve tanrıçalar arasında en eski olanıdır. Kimi ana tanrıçalar yavaş yavaş güzellik ve sevgi tanrıçası niteliğine bürünmüştür. Aphrodite bunlardan en önemlisidir. Tüm tanrıçaların en güzeliydi. Yalnız ölümlü erkekleri değil, tanrıları bile baştan çıkarabilecek yetenekte ve güzellikteydi. Hoşlandığı ölümlülerin isteklerini yerine getirir, nefret duyduklarına ve gücünü hafife alanlara çok acımasızca davranırdı. Afrodit’in erkeklerin yaşamını nasıl etkilediğine dair bir çok hikaye vardır. Örneğin Truvalı Paris, Afrodit’i tanrıça Hera ve Athena’dan daha güzel bularak birinci seçmiş, bunun üzerine Afrodit Paris’e eşlik etmesi için dünyanın en güzel kadınını bulacağına söz vermişti. Bu kadın Zeus’un kızı Truvalı Helen’di. Sparta kralı Menelaos’un karısı olan Helen’i kaçırması için Afrodit Paris’e yardım etti ve bu olay Truva Savaşını çıkmasına neden oldu. Medea’nın İason’a aşık olmasında ve İason’un Altın Post’u kazanmasında da Afrodit’in parmağı vardır. Bir söylenceye göre de Afrodit demirciler tanrısı Hephaistos’un karısıydı. Sayısız sevgilisi vardı. Bunlardan en ünlüsü savaş tanrısı Ares’tir. Aşk tanrısı Eros, Ares ve Afrodit’in oğludur. Afrodit’in bir başka sevgilisi ise Truvalı Ankhises’tir. Afrodit ile Ankhises’in oğlu olan Aeneas Roma’yı kurtaran kahraman olarak ünlüdür. Roma mitolojisinde bağ ve bahçelerin koruyucu tanrısı olarak tapılan Venüs, sonradan Yunan tanrıçası Afrodit ile bir tutulmuştur. En ilginç evliliği Zeus’la Hera’nin çirkin oğlu Hephaistos’la olandır.Aphrodite, Hephaistos’a sadık kalmamış onu sürekli aldatmıştır. Savaş tanrısı Ares’le birleşmesinden Phobos (bozgun), Demikos (korku) ve Harmonia (uyum) doğmuştur. Bu üç nitelik Aphrodite’nin kişiliğinin olumsuz yönlerini, çelişkilerini göz önüne serer. Aphrodite’nin diğer önemli ilişkisi tanrı Hermes’ledir. Aphrodite ile Hermes bazı efsanelere göre de Halikarnassos kentindeki tapınaklarında sevişmişler ve beraberliklerinden her ikisinin adini taşıyan hem kadın, hem de erkek cinsel organlarına sahip Hermaphrodit doğmuştur. Bazı efsanelerde Eros’da Aphrodite’nin oğlu olarak gösterilir. Aphrodite’nin diğer sevgilileri, Adonis ve Troya kral soyundan Ankhises’tir. Aphrodite, diğer tanrıçalar gibi zaman çok öfkelenir ve öç alması korkunçtur. Şafak tanrıçası Eos’u sevgilisi Ares’le birlikte olduğu için sonsuza kadar aşık olup, ıstırap çekmekle cezalandırmıştır. Kendisine tapınmayan Lemnoslu kadınlarına öylesine kötü bir koku vermiştir ki esleri bile yanlarına sokulmamıştır. Üç güzeller yarışmasında, en güzel seçilmesi karşılığında Paris’e verdiği söz, Troya Savası’nın çıkmasına yol açmıştır. Aphrodite ağaçlardan mersin, çiçeklerden gül, hayvanlardan kumru ve serçenin koruyuşudur. Aphrodite, 2500 yıldır sanatçılar için tükenmez bir esin kaynağı olmustur.Aphrodite heykelleri kadın güzelliğinin ve estetiğin simgesidir.

indir (2)