ADİ BİN HATİM-İ TAİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Eshâb-ı kirâmdan. Cömertliği ile meşhûr bir şâir olan Hâtim-i Tâî’nin
oğludur. Ebû Ta’rîf ismiyle de bilinir. Tebük’ün doğusunda
yaşayan Tay kabilesinin reîsi idi. 630 (H.
9) senesinde müslüman oldu. Hazret-i Ebû Bekr zamânmda
kavminin mürted olmasına (dinden dönmesine)
mâni oldu. Hazret-i Ömer zamânında Irak
seferinde bulundu. Hazret-i Ali’nin sancaktârlığını
yaptı. Cesâreti ve cömertliğiyle meşhûr oldu. Kûfe’de
yaşadı. 686 (H. 67) senesinde 120 yaşındayken
Küfe’de vefât etti. Kabri oradadır.
Peygamber efendimizden 66 hadîs-i şerîf rivâyet
etti. Onun rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden
Sâhih-i Buhârî’de 7, Sahîh-i Müslim’de 5 tâne
vardır. Tamâmı, Ahmed bin H anbel’in Müsned’inde
bulunmaktadır.
Rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîf şudur:
Sizden biriniz elbette Allahü teâlânın huzûrunda
duracak, arada perde olmayacaktır.
Allahü teâlâ o kimseye; “Ben sana, nîmet verip,

servet vermedim mi?” diye soracak. Adam;
“Evet!” diyecek. “Sana peygamber göndermedim
mi?” diye soracak. Adam; “Evet!” diyecek.
Sonra o kimse sağına bakacak Cehennem’den
başka bir şey göremeyecek, soluna bakacak yine
Cehennem’den başka bir şey göremeyecektir.
O halde bir yarım hurma ile de olsa Cehennem’den
korununuz. Buna da gücünüz yetmiyorsa
tatlı dil ile, güzel söz ile konuşmaya
çalışınız.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.