Acep sürmeler o gözlerin yükünü nasıl çeker..?”

”Sultânın cepleri dolu şeker,
Bazen avuçla dağıtır, bazen teker teker.
O gözleri sürme çeker de;
Acep sürmeler o gözlerin yükünü nasıl çeker..?”