ABDÜSSELAM OTU

ABDÜSSELAM OTU

- in Sağlık Bilgisi
0
0

ABDÜSSELAM OTUabdusselam-otu

(ADAMOTU, HÖNGÜRÜK KÖKÜ, KANKURUTMAZ, HACILAR OTU, CİN ELMASI)
Arapçası : Yebrûhu sanemi, Yebrûh-ı Vekkâd,

Lâtincesi : Mandrogora Ojfıcinarium.

Yetiştiği yer ve çeşitleri: Antalya çevresinde yetişir. Geniş yapraklı ve kökü insan şeklindedir. Fena kokusu vardır.

Kullanılan maddesi: Tohumları, bitkisi.
Tıbbi Özellik ve Faydaları:

a) Mafsal ve baş ağrılarına lapası yapılıp konulursa ağrıları geçirir.

b) Suyundan buruna çekilir veya

koklanırsa insanı uyutur. Suyu gargara yapılırsa diş ağnsını geçirir.

c) Bu bitkinin tohumlan yutulursa rahim hastalıklannı giderir.

d) Şehveti artınr, idrar yanmasını, kanın hararetini keser.

e) Hermes, bu otun Hz. Süleyman ağacı (bitkisi) olduğunu ve Hz. Süleyman’ın bunu yüzüğünün altına koyduğunu, onunla fevkalâde işler; mûcizeler gösterdiğini söylemiştir. Bütün mahlûkat ona itaat etmiştir. Yine Hermes’e göre, İskender-i Zülkameyn şarktan garba giderken elinde bu ot varmış. Bu otun her derde deva olduğu söylenir.

About the author

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like

Cuma Mesajı