Abdürrezzak

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Ekran AlıntısıTürk din adamı ve yazarı (? İstanbul-ay.y. 1756). Eyüp- sultan camisi müezzinbaşılarından Adbülgani Efendi’nin oğlu olan Abdürrezzak, öğrenimini tamamladıktan sonra, aynı caminin müezzinbaşısı ve cuma vaizi oldu. Edebiyat tarihi açısından önemli sayılan biyografik yapıtlar verdi. Din ulularını konu alan menakıbna- meleri, gerçeküstü olayları yansıtmalarına karşın, içerdikleri bilgiler bakımından, dönemle ilgili kaynak yapıtlar arasındadır. Başlıca yapıtları: Şerh üs-Sudur fi Ma’rifet ül-Kubûr (Eyüp türbesi yakınlarında gömülü 32 kişinin biyografisi), Tuhfet (Iz-Zün/artEyüp’te gömülü 7 şeyhin biyografi si),iHediyyet üs-Sadıkâ fi Menakıb-ı Emir Buhâri, Tuhfet ül-Ahbâb fi Menâkıb-ı Şeyh Vefa, Tuhfet ül-İhvân fi Menâkıb-ı Akşemseddin, Tuhfet üs-Sürur fi Menâkıb-ı Ebussuud.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.