ABDURRAHMAN TÂGÎ (TÂHİ)

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

19. yüzyılda Anadolu’da yetişen evliyânın
büyüklerinden. İsmi Abdurrahmân olup Tâgî, Tâhî
ve Nurşînî nisbeleriyle bilinir. Üstâd-ı âzam ve
Seydâ isimleriyle meşhûr olmuştur. 1831 (H. 1247)
senesinde doğdu. Bitlis vilâyetine bağlı Nurşîn
(Çukur) nâhiyesindendir. 1886 (H. 1304) senesinde
vefât etti. Kabri Nurşîn’dedir.
Küçük yaştan îtibâren ilim tahsiline başlayan
Abdurrahmân Tâgî, fıkıh, tefsîr, hadîs vb. ilimlerde
yetiştikten sonra evliyânın büyüklerinden Seyyid
Sıbgatullah Arvâsî’ye talebe oldu. Onun sohbetlerinde
ve hizmetinde bulundu. Tasavvuf yolunda
yüksek derecelere ulaştı. Seyyid Sıbgatullah hazretlerinin
yüksek talebeleri arasında yer aldı. Hocası
tarafından ona, talebe yetiştirmek üzere icâzet
verildi. Hocasının vefâtından sonra insanlara
Allahü teâlânın dîninin emir ve yasaklarını anlattı.
Pekçok talebe yetiştirdi. Abdurrahmân Tâgî,
Sultan İkinci Abdülhamîd Hanın, asrının müceddidi
olduğunu bildirdi.
Pekçok kerametleri görülen Abdurrahmân Tâgî
hazretlerinin on dokuz halifesi vardır. Bunlar:
Fethullah Verkânisî, Abdurrahmân Nurşînî, Molla
Reşid Nurşînî, Allâme Molla Halil Siirdî’nin
torunu Abdülkahhâr, Abdülkâdir Hîzânî, Seyyid
İbrâhim Es’irdî, Abdülhakîm Fersâfî, İbrâhim Ninkî,
Tâhir Âbirî, Abdülhâdî, Abdullah Hurûsî, İbrâhim
Çuhrûşî, Halil Çuhrûşî, Ahmed Taşkesânî,
Muhammed Sâmî Erzincânî, Abdullah Subaşı,

Halife Mustafa Bidlisî, Hacı Süleyman Bidlisî,
Hacı Yûsuf Bidlisî, Hacı Yûsuf Köşkî’dir.
Bunlardan Fethullah Verkânisî’nin halifesi
Muhammed Ziyâüddîn Nurşînî, Abdurrahmân Tâgî’nin
oğludur. Abdurrahmân Tâgî’nin sözlerini
halifelerinden İbrâhim Çukrûşî toplayarak İşârât
ismini vermiştir. Çok kıymetlidir. Abdurrahmân
Tâgî’nin oğlu Muhammed Ziyâüddîn Nurşînî Adıyamanlı
Abdülhakîm Hüseynî Efendinin hocasıdır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.