Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Abdurrahman Paşa

Ülemadan Mehmed Efendi’nin öğliıdur. 1796’da Kayseri kadısı oldu. 1801’de^Bozkır ve Bereketli maden emîni Jolan Amcasının yöûetime karşı olanlarca^öldurüîmesi üzeri1 ne Bpzkırınaden emini, oldu.. Ayaklanmacıları Seydişehir* yakmlannda bozguna uğrattı ye bu: başarısıyla Padişah IH. Selıfa’in dikkatini çekti. III. Selini Nızam-f Çecjid adıyla yeni bir ordu fermaya başlayınca’,! Anadolu’da da ocaklar oluşturulması kararlaştırıldı, Bu işle görevlendirilen ve 1802’de Rumeli beylerbeyi unvanıyla Alanya mıiiâ- samflığınavajanan Abdurrahman Paşa, Ni:’ zam-ı Cedid i öl,uşturmadâki çalışmalarına’ karşılık 1803’te Karaman’ beylerbeyliğine getirildi. 1804’te Rumeli’de başgösteren karışıklık- lan bastırmak ve burada da Nizam-ı Cedid birlikleri’ oluşturmak amacıyla Rumeli’ye7 gönderildi.’ Çorlu’da Nizani-ı Cedid birliklerim komutası altına aldıktari sonra aynı orduya asker yetiştirmek kaydıyla Akşehir, Beyşehir, Kayseri, Niğde sancaklarının da yönetimini üstlendi. 1806’da Sırp ayaklanmasını bastırmak için 24.000-kişilık bir güçle Edirne’ye yola çıktı. Ancak,, bu güçlerin kendilerini zorla rnsker yapmak üzere gönderildiği söylentileriyle kışkırtılan halk, askerlere yiyecek vermeyerek ^ayaklanmaya başladı. Bu arada Nizapiri Cedid^e karşı olan sadrazamın* padişahı etkilemesi ve askerin açlıktan kinlmasi sofucu. ordu geri çekilmek zorunda kaldı. Abdurrahman Paşa da Karaman beylerbeyliğine geri gönderildi. Ancak, Rumeli ayanlarının Baskısı sonucu 1807’de Sadrazam” İbrahim Hilmi Paşa tarafından Konya’valiliğinden alınarak Alanya sancağı muhafızlığına atandı. Abdurrahman Paşa 1808’deİI. Mahmud’u tahta çıkanp kendisi de* sadrazam olan Alemdar Mustafa Paşa tarafından, yapılacak ıslahatlarda görevlendirilmek üzfere İstanbul’a çağnldı. Sened-i İttifak’ın hazırlık tartışmalarıma katıldı. Sekban-ı Cedidedir yenî’ ordunun komutanı oldu.’ Sekban-ı* Cedid?in kendilerini ortadan kaldıracağını düşünen yeniçeriler ayaklanarak Alemdar Mustafa Paşa’yı öldürünce, Abdurrahman Paşa da kaçmak zorunda kaldı. Yeniçerilerin baskısı sönucu II. Mahmüd, Abdurrah- man Paşa’nın katli için Anadolu’ya fermali gönderdi. Abdurrahman- Paşa İbradı’da öldürüldü ve -başı İstanbul’a gönderildi. ‘

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.