ABDURRAHMAN HIBRİ;

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Osmanlı âlimi,
târihçi ve şâir. 1603 (H. 1012)te Edirne’de doğdu.
1676 (H.1087)da Serez’de vefât etti. Ulemâdan
Hüseyin Efendinin oğludur. İlk tahsilini Edirn
e’de, medrese tahsilini ise İstanbul’da yaptı.
Medrese tahsilini tamamladıktan sonra çeşitli medreselerde
müderrislik ve değişik şehirlerde kâdılık
yaptı. Siroz’da kâdı iken vefât etti.
Din ilimlerinde ehil bir âlim olduğu gibi, târih
ve edebiyâta da vakıftı. Pekçok eser yazmıştır.
Başlıca eserleri şunlardır:
1. Riyâd-ül-Arifîn; Hüseyin Vâizî’nin Hadîsi
Erbaîn adlı eserinin tercümesi ve şerhidir.
2. Enîs-ül-M üsâmirîn; on dört bölümden
meydana gelen bu eser bir cilttir. Konusu târih
olup, Edirne’nin fethi ve fethinden sonraki hâdiselerden
bahseder. Ayrıca bu eserde Edirne’de yetişmiş
olan meşhûr zevâtın hayâtlarını kısaca yazmıştır.
Edirneli Ahmed Efendi tarafından üç büyük
cild hâlinde şerh edilmiştir.
3. Defter-i Ahbâr; târihe dâir bir eser olup, altı
defter ve bir hâtimedir.
4. Hadâyık-ul-Cinân; sekiz bâb hâlinde olup,
dînî hikâyeleri ihtivâ eden bir eserdir.
5. Divânçe,
6. Nücûmdan Evkât-ı Hamseye Dâir Risâle,
7. Târih-i Feth-i Bağdâd,
8. Târih-i Feth-i Revân. Osmanlı âlimi,
târihçi ve şâir. 1603 (H. 1012)te Edirne’de doğdu.
1676 (H.1087)da Serez’de vefât etti. Ulemâdan
Hüseyin Efendinin oğludur. İlk tahsilini Edirn
e’de, medrese tahsilini ise İstanbul’da yaptı.
Medrese tahsilini tamamladıktan sonra çeşitli medreselerde
müderrislik ve değişik şehirlerde kâdılık
yaptı. Siroz’da kâdı iken vefât etti.
Din ilimlerinde ehil bir âlim olduğu gibi, târih
ve edebiyâta da vakıftı. Pekçok eser yazmıştır.
Başlıca eserleri şunlardır:
1. Riyâd-ül-Arifîn; Hüseyin Vâizî’nin Hadîsi
Erbaîn adlı eserinin tercümesi ve şerhidir.
2. Enîs-ül-M üsâmirîn; on dört bölümden
meydana gelen bu eser bir cilttir. Konusu târih
olup, Edirne’nin fethi ve fethinden sonraki hâdiselerden
bahseder. Ayrıca bu eserde Edirne’de yetişmiş
olan meşhûr zevâtın hayâtlarını kısaca yazmıştır.
Edirneli Ahmed Efendi tarafından üç büyük
cild hâlinde şerh edilmiştir.
3. Defter-i Ahbâr; târihe dâir bir eser olup, altı
defter ve bir hâtimedir.
4. Hadâyık-ul-Cinân; sekiz bâb hâlinde olup,
dînî hikâyeleri ihtivâ eden bir eserdir.
5. Divânçe,
6. Nücûmdan Evkât-ı Hamseye Dâir Risâle,
7. Târih-i Feth-i Bağdâd,
8. Târih-i Feth-i Revân.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.