Abdurrahman Abdî Paşa

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

IV. Mehmed döneminin aynntılı bir tarihini yazmıştır. Enderun’da yetişti. 1650’den sonra IV. Mehmed’in en yakın özel hizmetlileri arasında bulundu. 1669’da vezir rütbesi ilenişancılığa getirildi. Üçüncü-vezirliğe kadar yükseldikten sonra 1679’da Bosna beylerbeyi, ertesi yıl ikinci kez nişancı, 1681’de kubbe veziri oldu. Birçok yerde beylerbeyi ve muhafız olarak görev yaptı. Sakız muhafızı iken öldü. Abdurrahman Abdî Paşa, seçkin bir devlet adamı, bilim ve edebiyatla uğraşanların da koruyucusuydu. Abdî, mahlasıyla yazdığa şiirleriyle döneminin en seçkin şairleri arasında yer aldı. Farsçâ ve Arapçadan çevriler yaptı. 1663’te IV. Mehmed’in buyruğuyla, padişahın 1648’de tahta çıkmasından sonraki dönemin tarihini yazmak için vakariüvis olarak görevlendirildi. 1648-82 arasını kapsayan yapıtı Vekayiname adını taşır. Kitap Abdî Tarihi olarak da tanınır. Tevkîî Abdurrahman Paşa Kanunnamesi adıyla taníiían risalesi, Osmanlı sarayı ile ilgili yasaları ve protokol kurallarını içerir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.