ABDÜRRAHİM RUMİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Osmanlı devrinde yetişen
mutasavvıflardan. Merzifon’da doğdu. Merzifon
emîri Sarı Danişmend Emîr Aziz Efendinin
oğludur. İlk tahsilini Merzifon’da tamamladıktan
sonra Amasya’da Akşemseddîn ile berâber tahsîline
devâm etti. Osmancık Medresesinde müderris
iken, gördüğü riiyâ üzerine M ısır’da bulunan Zeynüddîn
Hafî’nin yanma giderek ona talebe oldu.
Daha sonra hocasıyla birlikte Herat yakınlarındaki
Haf kasabasına gitti. Birkaç sene burada kaldıktan
sonra hocasından icâzet (diploma) alarak
Merzifon’a döndü (1421). Hocası bu talebesi için:
“Bir odun kütüğünü yaktık Diyâr-ı Rûmâ attık” demiştir.
Vefâtına kadar burada talebe yetiştirmekle
meşgûl oldu. Şöhreti kısa zamanda Anadolu’ya
yayılan Abdürrahîm-i Rûmî, Sultan İkinci Murâd
Hanın ricâsı üzerine Merzifon Çelebi Sultan Mehmed
Medresesinde ücretsiz müderrislik yaptı. Vefât
târihi kesin olarak belli değildir. Muhtemelen
1446’da vefât etmiştir. Abdürrahîm Rûmî, Rûmî mahlası ile birçok şiir
yazmıştır. Âşıkâne manzumelere yer verdiği rivâyet
edilen D îvân’ı henüz ele geçmemiştir.
Tövbe yâ Rab hatâ râhına gittiklerime
Bilip ettiklerime bilmeyip ettiklerime
beytiyle meşhûr oldu. D îvân’ından başka İrşâdül-Enâm,
Divânçe-i İlâhiyat, Minhâc-ül-İrşâd ve
Işıknâm e isimli eserleri vardır. Işıknâm e’si İstanbul
Üniversitesi Kütüphânesi 1359 numarada kayıtlıdır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.