Abdülmecit Sıvası*

Abdülmecit Sıvası*Ekran Alıntısı
jTürk din adamı ve şairi (Zile 1563’e doğru- İstanbul 11639). Halvetiyenin şemsiye kolunun kurucusu amcası Şemsettin Sıvasi’nin halifesi olan Abdülmecit Sıvası, Mehmet lll’ün çağrısıyla İstanbul’a gelerek hocalıkyap- tı; tarikatını yaymak için camilerde vaazlar verdi. Şeyhi mahlasıyla şiirler yazdı. Tarikat düşmanı Kadızade’nin rakibi oldu (ikisi arasındaki tartışmaları Kâtip Çelebi, Mizan ül-Hak adlı yapıtında anlatmıştır). Din, tasavvuf ve ahlâka ilişkin kitaplar, şiirler (ilahiler), özellikle de Farsça dilbilgisi kitapları yazdı. Başlıca yapıtları: Şerh-i Mesnevi (I. cildin bir bölümü), Şerh-i Ala , Kaside-i Mimiyye li Mevtana Celaled- din-i Rumî, Şerh-i Ceziret ül-Mesnevi, Divan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*