Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Abdullah Vassaf Efendi

Ekran AlıntısıTürk şairi (Akhisar 1662-İstanbul 1761). Akhisar’da başladığı öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Abdullah Vassaf Efendi, ilmiye mesleğine girerek, Selanik (1724) ve Mısır (1727) kadılıklarında, fetva eminliğinde (1733) bulundu. Barış görüşmeleri için İran’a gönderilen bir heyette görevlendirilip (1736), dönüşünde Anadolu kazaskerliğine getirildi (1741). Rumeli kazaskerliğine (1748), şeyhülislâmlığa (1755) atanıp, aynı yıl görevinden alınarak, Bursa’ya sürüldü. Ömrünün son yıllarını, bağışlanması sonucu döndüğü İstanbul’da geçirdi. Şiirlerinde Abdi ve Vassaf mahlaslarını kullanan Abdullah Vassaf Efendi, Hayâl-i Behçet-Abâd adlı 1 500 beyitlik nasihatnamesiyle ün salmıştır. Talik yazıda ve sure okumakta da usta olduğu bilinmektedir. Başlıca yapıtları: Zemzeme (kelamla ilgili), İrşâd-ı Ezkiyâ (manzum, nahivle ilgili Kafiye adlı yapıtın çevirisi), Unvan üş-Şeref (Arap şairi İsmail Yeme- ni’nin aynı addaki kasidesine nazire, 1862).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.