ABDULLAH BİN HASEN ol-HARRÂN

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Hadîs ve lügat âlimlerinden. Adı, Abdullah bin Hasen bin Ahmed bin Abdullah bin Müslim el-Harrânî’dir. Künyesi, Ebû Şuayb el-Emevî’dir. 205 (m. 820) yılında Harran Şehrinde doğup büyüdü. Sonra Bağdat’a geldi ve 290 (m. 902) de orada vefât etti. Hadîs âlimlerinin sika (güvenilir, sağlam) râvilerindendir. Bağdad’a gelip yerleştikten sonra oradakilere vefât edinceye kadar ilim öğretti. O, dedesi Ahmed bin Ebî Şuayb ve babası Ebû Müslim, Ahmed bin Abdülmelik bin Vâkıd, Yahyâ bin Abdullah, Affân bin Müslim ve daha birçok âlimden ilim aldı ve onlardan hadîs-i şerîf rivâyet etti. Kendisinden de, kâdı Mahâ- milî, Muhammed bin Muhalled ed-Dûrî, Ebû Bekr-i Şâfiî ve daha pekçok âlim ilim öğrenip hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. O, bir çok âlimden Simâ yolu ile ilim alıp hadîs-i şerîf rivâyetinde bulundu. Simâ, bir hadîs âliminin ezberindeki veya kendisine ait yazılı bir nüshasındaki hadîs-i şerifleri okuması ve tâlibin de (hadîs-i şerîf öğrenip nakletmek isteyenin de) bunu dinleyerek zabtetmesidir. Kendisinden hadîs-i şerîf rivâyet ettiği Yahyâ bin Abdullah-ı Bâb- letî, babasının vefâtmdan sonra annesi ile evlenmiş, üvey babası olmuştur, tmâm-ı Evzâî de, BâbletTnin üvey babasıdır. Abdullah bin Hasen-i Harrânî’nin hadîs rivâyetinde sika bir râvi olduğunu bir çpk âlim bildirmektedir. Sâlih bin Muhammed: “Ebû Şuayb-ı Harrânî* sika bir râvidir” dedi. Mûsâ bin Hârun da: “Muhakkak O, hem kendisi, hem de babası ve hem de dedesi muhaddis (hadis âlimi) olan bir zâttır”, dedi. Ahmed bin Kâmil-i Kâdî da şöyle bildirdi: “Ebû Şuayb-ı Harrânî, 295 (m. 907) senesinin zilhicce ayında vefât etti. O, rivâyetinde eksiklikle itham olunmamış bir seneddi.” Ebû Şuayb-ı Harrânî’nin hadîs ilmine dâir yazma bir eseri vardır. Bu eserin adı, “Cüz’ün minel-fevâid-i filhadîs”dir. Bu, hicrî yedinci asırda “Sekiz varak” hâlinde diğer rivâyetleri ile birlikte bir kitap hâline getirilmiştir. Riyad kütüphânesi yazma eserler bölümünde “Medîne -Bir


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.