ABDULLAH BİN ABDÜLMUTTALİB ;

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmın
babası. Babası Abdülmuttalib (Şeybe)dir. Annesi
Fâtıma binti Amr’dır. Babasının onuncu oğludur.
Yaklaşık olarak 553 veya 546 yılında doğdu. Peygamber
efendimizin doğumundan yedi ay önce
vefât etti.
Babası Abdülmuttalib o devirde Mekke hâkimiydi.
Zemzem kuyusunu yeniden ortaya çıkarıp,
tâmiri esnâsında, on erkek çocuğa sâhib olduğunda
birini kurban etmeyi adamıştı. Arzusu
gerçekleştikten sonra, gördüğü bir rüyâ üzerine
adağını hatırladı. Kurban edilecek oğlunu belirlemek
maksadıyla oğulları arasında kurâ çekti. Kurâ
Abdullah’a çıktı. Abdülmuttalib, Medîneli bir
Arrâf (kâhin) tarafından teklif edildiği üzere, o
günkü örfe göre diyet olarak kabul edilen on deve
getirtti. Abdullah ile develer arasında kurâ çekti.
Kurâ Abdullah’a çıkınca, deve sayısını on adet
arttırdı. Develerin sayısı yüze ulaşınca, kurâ develere
çıktı. Bunun üzerine yüz deveyi kurban
ederek çok sevdiği oğlu Abdullah’ı kurtardı. Peygamber
efendimiz hazret-i İsmâil’i ve babası Abdullah’ı
kastederek; “Ben iki kurbanlığın oğluyum.”
buyurmuştur.
Abdullah bin Abdülmuttalib akranları arasında
çok sevilen ve yakışıklı bir gençti. Onun alnında
bir nûr parlardı. Bu nûr, Muhammed’in aleyhisselâm
nûruydu. Hazret-i Âdem’den beri bütün dedelerinden
ve babalarından intikâl ederek gelen bu
nûr en son Abdullah’a erişmişti.
O nûra sâhib olabilmek için zamânın nice zengin
ve nâmuslu kızları ona evlenme teklif etmişlerdi.
Bu maksatla uzak memleketlerden gelenler
bile vardı. Bu nûr, Zühre oğullarının efendisi
Vehb’in kızı Âmine’ye nasîb oldu. Abdullah bin
Abdülmuttalib evliliğinden kısa bir müddet sonra
ticâret maksadıyla yaptığı Şam seyâhati dönüşünde
Medîne’de babasının dayıları olan Adî bin
Neccâr oğulları yanında bir ay hasta yattıktan sonra
Peygamber efendimizin doğumundan yedi ay
kadar önce vefât etti. Orada defnedildi. Mescid-i
Nebî’nin Bâb-üs-Sıddîk kapısı hizâsından, 500
metre kadar uzaklıkta bulunan kabir, mescidin
1976’da genişletilmesi sırasında yıkılmıştır. Abdullah’ın
doğum târihi ve vefât ettiği zaman kaç yaşında
olduğuna dâir çeşitli rivâyetler vardır.
Hazret-i Abdullah ve Âmine, İbrâhim aleyhisselâmın
dînine göre ibâdet ederlerdi. İslâm
âlimlerinin ekserisinin bildirdiğine göre Allahü
teâlâ Peygamberimize lütuf ve ihsân olarak vedâ
haccında anne ve babasını diriltti. Zâten mü’min
olan anne ve babası, Peygamberimize îmân ederek
O ’na ümmet oldular.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.