Abdullah Beyefendi

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

(d ü r r îz a d e ) (d. 1867, İstanbul – ö. 1923, Hicaz), Atatürk ve Milli Mücadele’ye katılanlar için idam fetvası veren Osmanlı şeyhülislamı. Vezir, Rumeli Kazaskeri Dürrizade Mehmed Dürrî Efen- di’nin oğludur. Müderris olduktan sonra Fetva Dairesi kalemi kâtipliğine, atandı. 1897’de Haremeyn, 1900’de İstanbul* 1902’de Anadolu payelerini aldı. 1910-12 arasında Anadolu kazaskerliğinde bulundu. 1912-18 arasında İttihatçılar tarafından görevden uzak tutuldu. 5 Nisan 1920’de kurulan Damat Ferid Paşa’nm dördüncü kabinesinde şeyhülislam oldu. Ferid Paşa’ya Milli Mücadele’ye katılan asker ve sivil yöneticileri vatan haini sayan, onların idamını isteyen ünlü fetvayı verdi. Ferid Paşa’mn 30 Temmuz 1920’de görevden ayrılmasıyla şeyhülislamlığı sona erdi. Milli Mücadele’-, nin başarıya ulaşması üzerine önce Rodos’a, daha sonra Hicaz’a Şerif Hüseyin’in yanına sığındı ve orada öldü.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.