Abdülkadir Meragi

Abdülkadir MeragiEkran Alıntısı
Türk bestecisi ve müzik bilgini (Meraga 1360-Herat 1435). İslâm dünyasının müzik alanında en büyük adı olan Abdülkadir Meragi (Hace İbn ül-Gaybi de denir), Sultan Ahmet Celayir, Timur, Şahruh ve Murat ll’nin saraylarında yaşamış, otuz kadar kâr, beste ve semaisi günümüze kalmıştır. Yüzlerce parçayı bir araya getiren Kenz ül-Elhan (Sesler Hâzinesi) adlı kitabıysa kaybolmuştur. Başlıca yapıtları: Câmi ül-Elhân (Nağmeler Derlemesi; 1405), Mekâsıd ül-Elhan (Nağmelerin Maksadı 1421), Şerh ül-Edvâr{Musiki Makamları Şerhi), Kitab ül- Edvâr (Makamlar Kitabı).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*