ABDÜLAZİZ BİN MUHAMMED BİN SUÛD;

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Necid’de hüküm süren Suûdoğullarının
ikinci reisi. Babası, Vehhâbîliği kuranM uham –
med bin Abdülvehhâb’dır. Benî Hanîfe kabîlesindendir.
1721’de doğdu. 1765’te babasının yerine
geçip Vehhâbîlerin ikinci reisi oldu. Babasının
yolunu tâkib ederek otuz sene müddetle Vehhâbîliği
yaymak için çeşitli kabileler ile mücâdele etti.
Mekke’ye saldırıp, pekçok Müslümamn canına
kıydı. Daha sonra Basra Körfezi sâhillerine hücûm
ederek 1795’te Lahsa’yı ve Katif’i işgâl ettirdi. Oşmanlı
Devletinin Bağdât Vâlisi Süleymân Paşa,
Vehhâbîler üzerine ordu gönderdi. Yapılan çarpışmalar
neticesinde Vehhâbîlerle 1799’da bir antlaşma
yapıldı. Bu antlaşma altı sene sürdü. Daha
sonra tekrar Mekke üzerine yürüyen Abdülazîz,
Mekke emîri Şerîf Gâlib ile mücâdeleye girişti.
1798’de M ekke’ye serbestçe girmeyi sağlayan
Vehhâbîler, Hicaz’da yayıldılar. Irak-Kerbelâ bölgesine
oğlu Suûd’u gönderen Abdülazîz bin Muhammed
bin Suûd, Kerbelâ’yı yağmalattı ve toplu
katliâmlar yaptırdı. 1803 senesinde Taif’i işgâl
ettirip, yağmalattırdıktan sonra, Mekke’ye hücûm
etti. Mekke emîri Şerîf Gâlib’in kardeşi Şerîf Abdülmü’min,
Vehhâbîlerle anlaşarak kan dökülmesine
mâni oldu. 1803’te Mekke’ye girip dört gün
kadar Mekke’de kalan Vehhâbîler, Cidde üzerine
hücûm etiler. Bu sırada Cidde’de bulunan Şerîf Gâlib,
Cidde vâlisi Şerîf Paşa ile birlikte Vehhâbîlere
karşı koyarak onları mağlûb etti. Bundan sonra

Abdülazîz bin Muhammed bin Suûd, Necid’e çekildi.
Daha sonra da hücumlarına devâm ederek
Bahreyn ve Umman taraflarına hâkim oldu.
1803’te D er’iyye’de öldürüldü.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.