ABDİ PAŞA

ABDİ PAŞA

ABDİ PAŞA; Osmanlı Devletinin Budin eyâletindeki son valisi ve meşhur Budin kahramanı. Asıl adı Abdurrahman’dır. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. Yeniçerilikten yetişti. Yüksek ze-
kâsı ve kâbiliyeti ile 1668 yılında Yeniçeri ağası oldu. Girit savaşlarında büyük kahramanlıklar göstermesi üzerine vezirlik rütbesine terfi etti. Bundan sonra sırasıyla; Bağdâd, Mısır, Bosna ve Budin vâ-liliklerinde bulundu. 1684 yılında Halep valiliğine, aynı yıl tekrar Budin vâliliğine tâyin edildi. Bu-din vâlisiyken az bir kuvvetle 1686 yılında doksan bin kişilik Haçlı ordusuna karşı durdu. Düşmanın teslim tekliflerini geri çeviren Abdi Paşa, 1686’da çıkarma harekâtı yaparken şehîd oldu. Bu sırada 80 yaşlarındaydı. Haçlı ordusu ancak bundan sonra şehre girebildi. Macarlar, Abdi Paşaya hürmet etmişler ve hâtırasına kabrini îmâr ederek üzerine Türkçe ve Macarca Abdi Paşayı metheden ve şehâdet târihi bulunan bir mezartaşı koymuşlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.