Abdi Paşa, Abdurrahman

Abdi Paşa, AbdurrahmanEkran Alıntısı
Türk tarihçisi, şairi ve devlet adamı (Anadoluhisarı, İstanbul ?-Sakız 1692). Şiirde kullandığı Abdi mahlasıyla tanınan Abdurrahman Abdi Paşa, Enderun’da yetişti. Mehmet IV’ün sırkâtipliğine getirilerek, devrin olaylarını yazmakla görevlendirildi (vakanüvis unvanı verilen ilk kişidir). Mehmet IV’ün güvenini kazanıp, kubbealtı vezirliğine yükseltildi. Vakayına- me’sinin yanı sıra, devlet protokolünü ve örgütünü anlattığı Tevkii Abdurrahman Paşa Kanunnamesi adlı ünlü bir kanunnamesi ve birçok gazeli vardır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*