ABDİ PAŞA

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Osmanlı Devletinin Budin eyâletindeki
son vâlisi ve meşhûr Budin kahramanı.
Asıl adı Abdurrahman’dır. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir.
Yeniçerilikten yetişti. Yüksek zekâsı
ve kâbiliyeti ile 1668 yılında Yeniçeri ağası oldu.
Girit savaşlarında büyük kahramanlıklar göstermesi
üzerine vezirlik rütbesine terfi etti. Bundan
sonra sırasıyla; Bağdâd, Mısır, Bosna ve Budin vâliliklerinde
bulundu. 1684 yılında Halep vâliliğine,
aynı yıl tekrar Budin vâliliğine tâyin edildi. Budin
vâlisiyken az bir kuvvetle 1686 yılında doksan
bin kişilik Haçlı ordusuna karşı durdu. Düşmanın
teslim tekliflerini geri çeviren Abdi Paşa,
1686’da çıkarma harekâtı yaparken şehîd oldu.
Bu sırada 80 yaşlarındaydı. Haçlı ordusu ancak
bundan sonra şehre girebildi. Macarlar, Abdi Paşaya
hürmet etmişler ve hâtırasına kabrini îmâr
ederek üzerine Türkçe ve Macarca Abdi Paşayı
metheden ve şehâdet târihi bulunan bir mezartaşı koymuşlardır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.