ABD topraklarının genişlemesi

1815-1850 arasındaki yıllar ulusal toprakları genişletti. Anglo-Amerika Toplantısında (1818), Ormanlar gölünden Kayalık Dağlar’a kadar Kanada ile ABD arasında sınır olarak 49. paralel benimsendi; 1819’da Adams-Onis Antlaşması’yla İspanya, Florida’yı ve Oregon yönetim bölümü üzerindeki toprak haklarını ABD’ye bıraktı. 1840larda kıta genelinde genişleme kaçınılmaz görülüyordu. Meksika’dan bağımsızlığını 1835-1836’da kazanmış olan Texas, 1845’te ilhak edildi. Daha sonra Rio Grande’nin Texas’in sınırı olarak gösterilmesi konusunda Meksika’yla çıkan anlaşmazlık, Meksika Savaşı’na (1846- 1848) yolaçtı. ABD orduları zafer üstüne zafer kazanarak Meksika’nın içerlerine doğru ilerlerken, başka bir koldan ilerleyen kuvvetler de bu ülkenin kuzey yarısını (New Mexico ve Alta California) ele geçirdiler. Guadalupe Hidalgo Antlaşması’nda (1848) Meksika’nın 3 milyon km2’den büyük bu eyaletleri bırakması için 1 5 milyon dolar ödendi. 1846’da İngiltere ve ABD, Oregon sorununu çözü­ me kavuşturdular. Oregon’u 49. parelelde ikiye bölen bir antlaşma imzalanarak, Büyük Okyanus’un kuzeybatısının ABD topraklarına katılması sağlandı. Ayrıca, 1853’te ABD, 10 milyon dolar karşılığında, günümüzdeki New Mexico ve Arizona eyaletlerinin güney kesimlerini elde etti. 1860’da ABD, Mississippi’nin ötelerinden başlayıp Texas, Kaliforniya ve Büyük Okyanus kıyısında Oregon’u da içine alarak batıya ulaşan 33 eyaletten oluşuyordu. Yüksek doğum oranı ve İrlanda ile Almanya’dan gelen göçmen akınıyla beslenen ülkenin nüfusu, sürekli artmaktaydı: 1820’de 9,6 milyondan 1850’de 23 milyona, 1860’ta 31,5 milyona

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.