Aaaaaaaaaa Senin gözünün biri körmüş..

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Aaaaaaaaaa Senin gözünün biri körmüş..

 

Vaktiyle gözünün biri sakat bulunan zengin bir
adam genç bir kadınla evlenir.Adamcağız evine bağlı iyi bir müslümanmış. Her
akşam evine kucak dolusu yiyeceklerle gelirmiş. Karısı
da çok saygı ve hürmet gösterirmiş kocasına.
Aradan seneler geçmiş. Adamın işi biraz bozulur
gibi olmuş da birgün evine eli boş gelmiş.
Adamın karısının aklı az, huyu kötü ve terbiyesi
noksanmış herhalde ki, hemen kocası eve girer girmez:
— Aaa!.. Efendi demiş, senin gözünün biri körmüş
ya!» Gün görmüş akıllı adam-.
— Hamm demiş, şimdiye kadar görmemiş miydin?
diyerek soğuk kanlılıkla cevab verir. Akılsız karısı
şöyle demiş:
— Şimdiye kadar eline bakmaktan gözüne bakmaya
vakit bulamadım, der. Adam ise şöyle der:
— Hanım hanım, der. Kocanın iki gözü de kördür.
Kör olmasaydı senin gibi aklı kısayı alırmıydı,
dert başma.
v
İZÂH VE AÇIKLAMA:
Dedelerimizin «Kadın kısmının saçı uzun, aklı kısa
olur.» dedikleri işte bu cifts kadınlar olsa gerektir.
Bulmuş bir nimet. Fakat aklı kısa olduğundan nimetin
kıymetini bilmiyor. Be sersem, budala şimdiye kadar
kocanın gözünün körlüğünü söylemedin de şimdi
mi gözün gördü.
Bir kadın için, koca gibi, bir nimet olur mu? Kocadan
büyük nimet olur mu? Sen bunu idrâk edemiyecek
kadar da mı aklın kıttır?.. Binler kere yuh olsun
sana!.. Senin gibi kadınlara!.. Koca gibi nimet
nerden bulunur?..
Bak, iyi dinle! Sevgili Peygamberimiz Hazreti
Muhammed (Aleyhisselâm), Hadisi şeriflerinde ne
buyurmuşlar:«Lilmer’eti sitrâni; Elkabrü vezzevcü = Ma’nâsiı
«Bir kadının hayatım, dinini ve nâmûsunu, şeref ve’
haysiyetini koruyabilmesi için iki sığmağı vardır. Biri
kocası, İkincisi de kabirdir.»
Göldün mü? Aklı az, düşüncesi kıt budala kadm,
kocanın değerinin bir kadm için ne kadar büyük ve
gerekli olduğunu. Am a bu ölçü dînî olanlar içindir.
Dînî olan kadının nâmusu vardır. Dinsizlerin nâmus
ölçüleri çarşı-pazardan alman mal gibidir. Dinsizin
nasıl akima yatarsa öyle kullanır. Bu namus anlayışının
din ölçüsünde yeri yoktur. Dinde (dîn ölçüsünde)
nâmus, kuş gibidir. Eğer korunmaz da bir uçarsa
bir daha geriye gelmez. Nâmuslu kadının sığınağının
biride kocadır, ö y le ise kocanın değeri çok büyüktür
kocanızın kıymetini biliniz. Ona saygı gösteriniz.
Hiçbir zaman gönlünü kırmayınız.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.