A R G O N

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Soygazlardan bir element. Sembolü Ar, erime nok
tası -189 derece, kaynama noktası -185,7 derecedir.
Üç tâne izotopu vardır. Atom numarası 18’dir. Elek
tron dizilişi (Ne) 3S23P6’dır. Kuru havada %
0,93(ağırlıkça) oranında bulunmaktadır. Buradan
anlaşılacağı üzere kuru havada azot ve oksijenden
sonra çokluk bakımından üçüncü elementtir. Hava
nın karbondioksit miktarından 30 kat fazladır.
Argon asal gaz olduğu için kimyâsal reaksiyona girmez. Tek atomlu bir gazdır. Dâimâ sıfır değerlikli atomlar hâlinde bulunur.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.