A P A R T M A N

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Çok katlı, birden fazla âileyi barındıran binâ. Dilimize Fransızca ” 1′ Appartement”tan geçen bu kelime, bu dilde ve İngilizcede bir evin birkaç odadan müteşekkil, meskene müsâit kısmı anlamındadır. Ancak bu mânâda Türkçede, apartman dâiresi olarak isimlendiri- lirken, apartman, çok katlı ve birden fazla âileyi barındıran binâya verilen isimdir. Çok katlı apartman tipi binâların ortaya çıkması, şehirleşmenin yoğunlaşması ile başlar. Ülkemizde ve Avrupa’da yer darlığı ve arsa fiatlarmın yüksek olduğu şehir merkezlerinde, apartman önceden beri görülmekteydi. Ancak, bugün bir mesken topluluğu ortaya getirmesi yönünden olduğu gibi, inşâat malzemesi ve ısı tasarrufu sağlaması sebebiyle şehrin dış bölgelerinde de rastlanmaktadır. Memleketimizde apartman tipi binâların hemen hemen hepsi betonarme olarak yapılmaktadır. Tercih sebebi ucuz olmasıdır. Belediyeler; sınırları dâhilinde yapılacak apartmanları proje safhasından itibâren denetledikleri gibi, sığınak, araba parkı, ısı tecridi ve asansör gibi konularda uyulması mecbûrî olan şartları da koyabilmektedir. Bir apartman; apartman dâireleri yanında, kapıcı ve kalorifer dâiresi ile sığınak ve garajdan ibârettir. Bâzı apartmanlarda sâkinlerin berâber kullandıkları mescit, çamaşırhâne ve teras gibi kısımlar da bulunabilir. Apartman dâiresinde, yaşamada en çok zorluk çeken çocuklar olmaktadır. Bunlar dört duvar arasına sıkışıp kalmaktadırlar. Bunu önlemek için bâzı apartmanlarda çocukların ortak oynayabilecekleri çocuk odası da plânlanmaktadır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.