A M R E B İN T İ A B D U R R A H M Â N

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Medine’de yedinci ve sekizinci yüzyıllarda yetişmiş olan hadîs ve fıkıh âlimi kadın Tâbiî. İsmi, Amre binti Abdurrahmân bin Sa’d bin Zürâre el-Ensâ- riyye en-Neccâriyye’dir. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. 724 (H.106) senesinde Medine’de vefât etti. Amre bint-i Abdurrahmân hazret-i Âişe’nir yanında yetişti. Hazret-i Âişe, Ümmü Seleme, Hamne bint-i Cahş, Rafî bint-i Hadîc (radıyallahi anhünne) gibi sahâbiyelerden hadîs-i şerîf rivâyeı etti. Hadîs-i şeriflerin toplanması maksadıyla Eme- vî halîfelerinden Ömer bin Abdülazîz tarafından çıkarılan fermanda onun rivâyetlerinin yazılmas özellikle istendi. Bütün Cerh ve ta’dil âlimleri ta rafından sika (güvenilir) ve hüccet (delil) olaral kabûl edilen Amre binti Abdurrahmân’dan, Urvc bin Zübeyr, kız kardeşinin oğlu Ebû Bekr biı
Kahire’de Amr ibni Âs Câmii (yanda).
Amr ibni Âs Camiinin içi (üstte). m
Hazm, Zührî, Amr bin Dînâr, kendi oğlu Ebü’r-Ri- câl Muhammed bin Abdurrahmân ve torunları ha- dîs-i şerîf rivâyet ettiler. Hadîs ve fıkıh ilimlerine büyük hizmeti olan Amre binti Abdurrahmân, kardeşleri, çocukları, yeğenleri ve torunlarıyla tam bir âlimler ve râvîler (rivâyet edenler) âilesi teşkil etmiştir. Zührî’nin “İlim denizi” olarak vasıflandırdığı Amre binti Abdurrahmân’dan rivâyet edilen hadîs-i şerîfler, başta Kütüb-i Sitte olmak üzere mûteber hadîs kitaplarında yer almıştır. Amre bint-i Abdurrahmân 724 (H.106) senesinde Medîne’de vefât etmiştir. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bâzıları: Hazret-i Âişe’nin şöyle dediğin işittim: “Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem, sabah namazı farzından önceki iki rekat sünneti o kadar hafifletirdi ki, ben gönlümden; Acaba Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem Fâtihâ sûresini okudu mu? derdim.” Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem, Ai- şe’nin (radıyallahü anhâ) yanındaydı. Bu sırada hazret-i Âişe bir insan sesi işitti ki, o insan, Peygamberimizin zevcelerinden Hafsa’nın (radıjal- lahü anhâ) evine girmek için izin istiyordu. Âişe dedi ki: “Yâ Resûlallah! Şu adam evinize girmek için izin istiyor!” Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem; “Zannediyorum ki o, Hafsa’nın süt amcası filan kimsedir.” buyurdu. Hazret-i Âişe; “Süt amcan filan hayatta olsaydı, benim yanıma girebilecek miydi?” diye sordu. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem; “Evet girebilirdi. Çünkü süt, velâdet ve nesebin haram kıldığı her şeyi haram kılar.” buyurdu.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.