A L P A R S L A N T Ü R K E Ş

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Türk devlet ve siyâset adamı. Asıl adı, Hüseyin Feyzullah’dır. Tür- keş’in ataları Kayserilidir. Büyük dedesi Ârif Ağa, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin Yukarı Köşkerli köyünden göç ederek Kıbrıs’a yerleşti. Alparslan Türkeş de Kıbrıs’da 1917 yılında dünyâya geldi. Türkeş, ilk ve orta öğrenimini Lefkoşe’de yaptı. İngiliz işgâl idâresi altında duyduğu vatan ve hüniyet hasreti ile âilece Türkiye’ye göç edip, İstanbul’a yerleşti. Küçük yaşlarından îtibâren askerlik mesleğine gönül veren Türkeş, 1933’te Kuleli Askerî Lisesine girdi ve 1936’da başarı ile mezun oldu; Harp Okuluna geçdi. 1938 yılında Harp Okulunu bitirerek, Piyâde Asteğmeni rütbesiyle, Piyâde Atış Okuluna girdi. 1939 yılında teğmen rütbesiyle ordu saflarına katıldı. Orduda hizmetleriyle muntazam terfi aldı. Harp akademisi imtihanlarını kazanarak, başarılı bir öğretimden sonra Kurmay subay oldu. 1948’de Genel Kurmaylıkça açılan imtihanlarda muvaffakiyet göstererek Amerika’ya tahsile
gönderildi. Orada Amerikan Piyâde Okulu ve Amerikan Harp Akademisi tahsîlini iyi derece ile bitirdi. 1955’te Kurmay Binbaşı olan Türkeş, Amerika’da Washington’da bulunan “Dâimî Grup” nez- dinde, Türk Genel Kurmay ı’mn temsil hey’eti üyeliğine getirildi; 1957 yılı sonuna kadar bu vazifeyi başarı ile ifâ etti. Türkeş bu süre içinde “University of America” (Amerikan Üniversitesi)’ne devâm etti ve “İnter- national Economic” öğrenimi gördü. Yurda dönen Türkeş, 1959’da Almanya’ya Atom ve Nükleer Okulu’na gönderilerek, bu okulu da başarı ile bitirdi. 27 Mayıs 1960 târihine kadar Avrupa’da çeşitli NATO toplantılarında ve askerî manevralarında Türk Genel Kurmayı temsilcisi olarak bulundu. 27 Mayıs 1960 ihtilâlinde aktif rol oynayan Alparslan Türkeş, ihtilâl hükümetinde Başbakanlık müsteşarlığı yaptı. Daha sonra “Millî Birlik Ko- mitesi”nde çıkan ihtilâflar üzerine emekliye ayrılarak Türkiye’nin Hindistan büyükelçiliğine mü- şâvir olarak tâyin edildi. 1963’te tekrar yurda döndü. 1965’de CKMP’den Ankara milletvekili seçilen Alparslan Türkeş, 1969’da partinin adının Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirilmesinden sonra, parti genelbaşkanı olarak aynı yıl Adana milletvekili oldu. 1980 Eylülü’ne kadar parlamenterliğini devâm ettirdi. Kendisini seven gençlik ve parti mensuplarınca “Başbuğ” ünvânıyla anılmaya başlanan Türkeş, görüşlerini ve fikirlerini “Dokuz ışık doktrini” adını verdiği; “Milliyetçilik, ahlâkçılık, ilimcilik, toplumculuk, hüniyetçilik, gelişmecilik ve halkçılık” adı altında topladı. 12 Eylül 1980 târihine kadar 1975’de dörtlü sonra üçlü koalisyon hükümetlerinde (I. ve II. Milliyetçi Cephe hükümetlerinde) başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 12 Eylül 1980 harekâtından sonra tutuklandı. Yargılama sonucu 11 yıl hüküm giymesiyle sonuçlandı. Ankara Sıkıyönetim mahkemesi tutuklu kaldığı süreleri dikkate alarak salıverilmesine karar verdi. Askerî Yargıtayda temyiz edilerek berâtına karar verildi. Eski siyâsetçilere siyâset yasağının 6 Eylül 1987’deki halkoylamasıyla kaldırılmasından sonra Milliyetçi Çalışma Partisi’ne (MÇP’ye) girdi ve genel başkanlığa seçildi. Alparslan Türkeş 20 Ekim 1991’de yapılan milletvekili erken genel seçimlerine partisinden istifa ederek, Refah Partisi listesinden (RP) bağımsız Yozgat milletvekili aday adayı olarak seçimlere katıldı. Milletvekili seçilerek Büyük Millet Meclisine girdi. Daha sonra 19 milletvekili arkadaşı ile Refah Partisinden ayrıldı. Daha sonra Milliyetçi Çalışma Partisine geçerek Genel Başkan oldu.
Alparslan Türkeş meclis kürsüsünden parlamenterlere hitab ederken (üstte). 1992’de Azerbaycan’a yaptığı gezi sırasında, (yanda).
Tuğrul, Ahmet, Ayzıt, Umay, Selcen, Çağrı ve Ayyüce isminde altı çocuğu olan Türkeş’in yirmiye yakın basılı eseri bulunmaktadır. Bunlardan bâzıları şunlardır: Dokuz Işık, 1944 Milliyetçilik Olayı, Türkiye’nin Meseleleri, Yeni Ufuklara Doğru, 27 Mayıs, 13 Kasım, 21 Mayıs ve Gerçekler, Temel Görüşler.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.