A C IK O TU R U M

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Alm. Geichtssitzung (f), Öf- fentliche Debatte (f), Fr. Audience Publique, İng. Public Audience, panel discussion. Herhangi bir konunun dinleyiciler ve izleyiciler önünde, mü
TRT’de sık sık düzenlenen, açık oturumlardan; Türkiye’nin bilimsel hayatına katkıda bulunan şahıslarla yapılan (sağda) ve politikacılarla yapılana (üstte) katılanlar.
Yeni Rehber Ansiklopedisi 123
sâkere veya münâkaşası için tertiblenen ve herkese ıçık olan toplantı. Açık oturumda tartışılacak konuların sınırları, oturumu yönetecek kişi tarafından tesbit edilir. Konuyla ilgili görüşleri savunacak olan konuşmacılar tanıtılır ve kendilerine söz verilir. Açık oturumu yöneten kişi, kurallara uymayan konuşmac ı n sözünü kesebilir. Oturum sonunda lüzûm görülürse, konunun ve anlatılanların kısa bir özeti yapılır. Açıklık, amme (kamu) vasfını hâiz meclisler ve mahkemelerde ana kâidedir. Mahkemelerde oturumlar iki çeşittir: Oturumun herkese açık yapılmasına açık oturum denir. Buna aynı zamanda duruşmaların aleniliği prensibi de denir. Mahkemelerde oturumun açık yapılması anayasanın 141. maddesi ile belirtilmiştir. Oturumların ikinci çeşidi olan kapalılık, usûl kânunlarında ifâde edilmiştir. Duruşmaların açık yapılması genel, kapalılığı ise istisnâî kuraldır. Buna karşılık, derneklerin, şirketlerin vb. yönetim toplantıları kapalı yapılmaktadır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.