Evs Kabilesinden Olanlar :

 1. Leylâ bint-I Nettik,
 2. Sübeyte bint-i Rübeyyi,
 3. Cemîle bint-i Sayfiy,
 4. Ümmü Âmir bint-i Süleym,
 5. Ümeyme bint-i Ukbe,
 6. Cemile bint-i Ebî Sinan,
 7. Amîre bint-i Ebî Hasme,
 8. Ümm-ü Süheyl bint-i Ebî Hasme,
 9. Ümeyme bint-i Ebî Hasme,
 10. Amîre b;>nt-i Sa’d,
 11. Vaksâ bint-i Mes’ud,
 12. Nevâr bint-i Kays,
 13. Ümm-ü Abduilâh bint-i Âzib,
 14. Ümm-ü Abs bint-i Seleme,
 15. Hind bint-i Mahmud,
 16. Ümm-ü Manzur bint-i Mahmud,
 17. Ümm-ü Amr bint-i Mahmud,
 18. Ümm-ü Rübeyyi’ bint-i Esrem,
 19. Süheyme bint-i Eşlem,
 20. Lübâbe bint-i Eşlem,
 21. Ümm-ü Abiuliâh bint-i Esîem,
 22. Selâme bint-i Mes’ud,
 23. Lübnâ bint-i Kaıyzıy,
 24. Leylâ bint-i Râfi’
 25. Esmâ bint-i Mürşide,
 26. Amîre bi-nt-i Mürşide,
 27. Lübnâ* bint-i Hatîm,
 28. Ümm-ü Sehi bint-i Nûman,
 29. Habîbe bint-i Kays,
 30. Amre bint-i Mes’ud,
 31. Amire bint-i Mes’ud,
 32. Süheyme bint-i Mes’ud,

61- Ümmü Seleme bint-i Mes’ud,

 1. Habîbe bint-i Mes’ud,
 2. Ümm-ü Cündüb bint-i Mes’ud,
 3. Amre bint-i Hâris,
 4. Beşîre bint-i Nûman,
 5. Ümeyme bint-i Nûman,
 6. Beşîre bint-i Sâbit b. Nûman,
 7. Amîre bint-i Sâbit b. Nûman,
 8. Âişe bint-i Cez’,
 9. Huleyde bint-i Hubab,
 10. Ümm-üi Hâris bint-i Hâris,
 11. îsâ bint-i Hâris,
 12. Habîbe (Ümm-ü Habîb) bint-i Muattıfb,
 13. Şümeyle bint-i Hâris,
 14. Büreyde bint-i Bişr,
 15. Ümm-ü Simâk bint-i Fadâle,
 16. Şemûs bint-i Ebî Âmir,
 17. Habîbe bint-i Ebî Âmir

6) ibn-i Sa’tf – Tabakat, c. t, s. 234, c. 3, s. 117; Ibn-i Seyyid-Uyûnüi’eser, c. 1, s. 1>58; Zehebî – ‘Âlâmünnübelâ, c. 1, s. 261.

(7) ibn-i ishak ve Ibn-i Hişam – Sîre, c. 1-2, s. 434,438-467.

(8) Belâzûrî – Fütûhulbüldan, c. 1, s. 6.(9) Ebû Nuaym Isbatıânî – DefMünnübüvveh, s. 366-367,Şifâ Kadı lyaz – , c. 1, s. 243-244.I. T. Medine Devri l/F : 5

(12).

îbn-i Sa’d’in tesbitine göre Ensâr kadınlarından, aşağıya isimleri sıralananlar Müslüman olmuşlar ve Peygamberimize bey’at etmişlerdi.

(11) ibn-i Sa’d – Tabakat, c. 8, s. 5-7.

(12) ibn-i Sa’d – Tabakat, c. 8, s. (10) ibn-i Sa’d – Tabakat, c. 8, s. 7, Ahmed b. Hanbel – Müsned, c. 5, s. 85, c. 6, s. 408-409.

8, Buhârî – Sahih, c. 2, s. 86.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*