Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Bütün hastalıkların anası çok yemektir.

Aynı hadis İbn Mes’ud R.A.’den de rivayet “edilmiştir.
Binaenaleyh, en iyisi, çoğuna kaçmadan istek varken
yemekten kalkmalıdır.
Peygamberimiz S.A.V. şöyle buyuruyorlar:
«İnsanoğlu kamından daha kötü bir kap doldurmamıştır.
Belini doğrultacak kadar üç lokma yemek
insana yeter. Eğer ille de fazla yemek isterse karnının
üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini de
nefese ayırsın.»
Bu hadisi Nesei ve Tirmizi rivayet etmişlerdir.
Tirmizi, hasen-sahih olduğunu söylemiştir. Bu hadis
koruyucu hekimliğin esaslarından biridir.
Ali b. Hasen diyor ki: Cenab-ı Allah C.C., tıb ilminin
hepsini yarım âyet-i kerimede toplamıştır; O da
şu:
«Yeyiniz, içiniz; Fakat, israf etmeyiniz.» HER DERDİN BİR DEVASI VARDIR. ARAYINIZ 21
Hz. Ömer de şöyle diyor: Şişmanlıktan sakının.
Çünkü şişmanlık vücudu bozar, hastalık getirir, namaza
karşı insanı tembelleştirir. Normal yeyip içiniz;
bu, vücudu düzeltir. İnsanı israftan uzaklaştırır. Allah
C.C. şişmanları sevmez.
Ebu Nuaym.
-Hipokrat’ın şöyle bir sözü vardır:
Zararlı şeyden az yemek, faydalı şeyden çok yemekten
daha iyidir.
Şehristanî (El-Milel ve’n-Nihal) kitabında şöyle
diyor:
Bu Hipokrat, tıp ilminin kurucusudur. Herkes onun
üstünlüğünü kabul etmiştir. Yunan kralları saraylarına
gelmesi için ona kantarlarca altın ikram ettiler de
kabul etmedi. Fakirlerden ve orta hallilerden tedavi
ücreti almazdı. Zenginlerden şu üç şeyden birini almayı
şart koşmuştu: Ya altın bir tok, ya altın bir taç
veya altın bir bilezik. Kendisine «En iyi yaşama tarzı
hangisidir?» dediler. Şu cevabı verdi: Fakir olup da
emniyet içinde yaşamak, zengin olup da korku içinde
yaşamaktan iyidir. Ve derdi ki: Her hasta toprağının
ilacı ile tedavi edilir. v
Hipokrat öleceği zaman şöyle demişti: Bütün ilmimi
size bırakıyorum: Kim bol uyur, yumuşak davranır
ve yaraları da iyi olursa, ömrü uzun olur. Ve derdi ki:
Zararlı şeyin azı, yararlı şeyin çoğundan daha iyidir.
Başka bir sözü: Eğer insan bir tabiatlı yaratılsa idi,
hasta olmazdı. Çünkü, o zaman hastalık yapacak zıt
unsurlar da bulunmazdı.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.