Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

yaşayan dip hayvanlarıdır. Kıyı diplerinden O kyanus
derinliklerine kadar rastlanırlar. A kdeniz sahillerinde
bol m iktarda bulunur. V ücutları m erkezî bir disk ve
ondan çıkan ışınsal kollardan m eydana gelir. Hepsi
radyal simetrili (ışınsal bakışımlı)’dır. Kolları genellikle
beş adettir. Bazılarında bu sayı artabildiği gibi bazı
türlerde gelişmemiş olup vücut beşgen şeklindedir.
Çeşitli renkte olabilirler. V ücut birbiriyle kaynaşm am ış
kalker plâklarla örtülüdür. Üzerlerinde koruyucu, hareketli
dikenler bulunur. D ikenler arasında açılıp kapanabilen
kıskaçlar ve solungaçlar görülür. Ağız, alt kısımda
m erkezde bulunur. Hepsi etçil, obur hayvanlardır. Salyangoz,
midye, istiritye gibi kabuklular ve küçük balıklarla
beslenir. Su kanallar sisteminin (am bulakralistem )
dışarı uzantısı olan tüp ayaklarla yer değiştirir.
U zayıp kısalabilen ayakların uçları kuvvetli vantuzludur.
Zem in üzerinde tüp ayaklarla hareket ederken
zemine uygun olarak vücutları eğilip kırılabilir. D enizyıldızları
öldükleri zam an kuruduklarında sertleşirler.
Kuvvetli emeçleriyle yüzeylere tutunur. M idye gibi hayvanların
kabuklarını kuvvetli vantuzlarıyle açarak içlerin
i y e rle r. A çm a işlem in d e tü p a y a k la rın a
uyguladıkları su basıncı ile emeçlere kuvvet verirler.
A vlan yutulam ayacak şekilde büyük olduğu takdirde
midelerini ağızdan çıkararak avlarını sarar, dış ortam da
sindirirler. Sindirim sonunda midelerini tekrar içeri
çekerler. İstiritye kabuklarını kollarıyla açarak içlerini
yediklerinden “ İnci İstiridye” tarlalarına büyük zarar
yaparlar. K opan parçalarını yenileme (rejenerasyon)
özellikleri çok gelişmiştir. Balıkçılar tarafından birkaç
parçaya kırılıp tekrar denize atılan denizyıldızlannın
her parçasından yeni bir birey m eydana gelir. Erkek ve
dişileri ayndır. Y um urta ile ürerler. Sperm ve yum urta
hücreleri suda döllenir. Ç aplan 3-5 cm .’den 40 cm .’ye
kadar değişen çeşitleri vardır. Pek az hayvana yem olurlar.
Bazı arazilerde gübre yerine kullanılırlar.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Vinç Hizmetleri

Yoğun çalışma saatleri yorucu iş temposunda vakitten tasarruf etmek istemez misin?TT Vinç olarak kiralık platform ...