SIRTIN, KUREK KEMİKLERİNİN,

OMUZLARIN VE KOLLARIN

E sm & m m sh

BBTJJANGASANA.NIN BİR TURU

Yuzu koyun yere yatılır; eller omuz

hizasında, dirsekler kırık, cene yerde ve

bacaklar birbirinden aşağı yukan 50

cm ayrıktır (Resim ). beden pasiftir.

Nefes alarak, ellerin yardımıyla, baş

ve govde yerden kaldmlır. Diz kapaklan

kırılır; beden arkaya kayar; ayak

başparmakları arkadan birleşir. Cene

yere getirilir. Bu uygulama sırasında, eller

oldukları yerde kalırlar (Resim).

Bu pozisyonda 10 -15 nefes alıp verdikten

sonra, cene yerden kaldmlır; govdenin

yuku diz kapaklarına , verilir.

Ayaklar arkadan ayruir ve govde başlangıc

pozisyonuna vara. Hareket sırasında

ve sabit duruşta rahatlıkla alınıp verilen

derin jjğfesier şekline ozen gosterilmelidir.

; { r ■’

Saatleitteofcurup calışanlar, az h a -„

reket e4^tetf^totı kamburlaşaniar, sırt

ağnsı ≪trt hireclenmesi, romatizma

^bctsazeı;i ağnları olup şikayet

edenler;|i^’laErcketten yararlanırlar.

Cencnttt’ ^ ≫ .^ ğm e s i ense kaslannı sir

kıştırlc,İEİte^ kalan bu kaslar, govde

yere |aae kana kavuşur. Torgunlt^^^

MTİ^sftnin debeninin kendi

ağırl|^^to|iayı ve onu taşıyan kaslartkii^^^

pliiiunştınr. Bu hareket y o r -.

g r a M ^ m b ğ i gibi, gereken kaslann

vş el^BM^irarliğini sağlar.

ir it ic : •

■t’-tiA’ Wfm

BtJNİTASI Tog≫

k –

ŞHİRSHâS i

sarvAm^am m a

ellere verilir. Bacaklar, omurganın yere

bir halı gibi yayılışını izleyerek iner.

Beden yere vardığında, tum kaslar gevşetilir,

derin birkac nefes alınıp verilir.

/ .

1 — AĞAC POZİSYONU:

Fiziksel denge duygusunu

guclendirme ve

adale sinirlerini kontrol

edebilmek. Ayakta

(burundan) nefes alarak,

sekiz saniye icinde

kollar (şekilde gorulduğu

gibi) kaldırılır.

Sol ayak tam bir dik

acı meydana getirecek

şekilde sağ’ baldıra yaslanır

(ya da tersi), dort

saniye nefes almadan

. dengede durulur. Daha

sonra (ağızdan) nefesi

sekiz saniye icinde başlangıc

na donulur.

BAŞ USTUNDE DURVŞ:

SHİRSHASANA

once diz kapaklan kırılarak yere

oturulur. Ayak, parmaklan yere değer;

kaba etler topjıklar&v yakındtf. Dirsekleryere,

diz kai>aklstfıhın biraz oıiune

getirilir; kollarla ^efter yorde bir ucgen

bicimini alır; parmaklar birbirine ke-,

netlenir, Dengeli bir şekilde amuda kal≫

kabilmek ve rahatlıkla sabit durabil-

: tniek İcin kollann, dirseklerin ve ellerin

yerde ucgen bicimini almaları, govde

yukunun dengeli noktalara dayananı*-

-sim sağlar. Sabit durugta arkaya yuvar-;

Ianmamak icin bas yere, iki avılcun icine

yerleştirildiğinde, parmaklar, başın

icini korur. s . .

Kalcadan yapılan kucuk bir hamleyle

diz kapaklan.kınlıp bacaklar mumkun

olduğu kadar govdeye, topuklar da

mumkun olduğu kadar kaba etlere yaklaştırılarak,

ayaklar yerden kaldmUr.

Boylece govdenin yuku dengeli bir bicimde

baş ve dirseklere bolunmuş olur.

Bu pozisyonda denge bulunduktan sonra,

bu kez ayaklar ağır ağır tayana yoneltilir.

Denge bulunduktan sonra, sabit

duruşa gecilir. M

DtKKM EDİNİZ;

vererek yine

Hareketi yaparken ve başta

uğultu’ – d a r s a n ≫ ^ ld a :; p(tortsızlılt ;.vj

hissedecek olursaruz hemen harekete son

veriniz. .

Başlangıcta birkac nefeş alıp verme

suresi’boyunca sabit duruşta kalmak yeterlldlr.

Zainanİa sabit duruş bir dakir

. kadan – bağlıyarak beş dakikaya kadar ’

uzatılabilir. • , .

Yere donmek icin once diis kapaklan

kırılır, v topuklar arkada birbirlerine:

paklaştırılır; diz kapaklan yere inme- V<

ye başlayınca, bacaklar kendiliğinden

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)