Anasayfa » wiki » öncelik hakkı

öncelik hakkı

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

öncelik hakkı, bazı alacaklıların haklarına
ötekilerine göre öncelik tanınması.
İflas hukukunda masa alacaklıları bütün
iflas alacaklılarından önde sayıldığından,
bunların alacağının öncelikle ödenmesi gerekir.
Yasada iflas alacaklıları altı sıraya
ayrılmış ve bu sıraya dayalı bir öncelik esası
kabul edilmiştir. Hiçbir alacaklı alacağını
koruyarak sırasını başka bir alacaklıya devredemez;
ama bir alacaklının öteki bütün
alacaklılar yararına öncelik hakkından vazgeçmesine
bir engel yoktur. Her sıranın
alacaklıları arasında tam bir eşitlik söz
konusudur. Malların satışı sonucu elde edilen
para, bunlar arasında alacaklarının miktarı
göz önünde tutularak dağıtılır. Rehinli
malın satışından elde edilen paradan öncelikle
rehinli alacaklı alacağını alır. Bu rehin
hakkının taşınır ya da taşınmaz rehni olması
bir fark doğurmaz. Üzerinde rehin hakkı
bulunan maldan ötürü devletin vergi, resim gibi bir kamu alacağı varsa, bu kamu alacağı
rehinli alacaklının alacağının da önüne
geçer.
İflas yoluyla takipte öncelik hakkı açısından
birinci sırada çalışanların bir yıllık ücret
ve hakları, kan, koca ve çocuk nafakaları,
ihbar ve kıdem tazminatları, ikinci sırada
vesayet ve velayet nedeniyle mallan borçlunun
idaresine bırakılan kimselerin bundan
doğan alacaklanyla çalışanlara yardım amacıyla
oluşturulmuş kuruluş ve derneklere
olan borçlar, üçüncü sırada sağlık hizmetlerine
ve acentelik sözleşmesine bağlı alacaklar,
dördüncü sırada müflisin karısının, mal
birliği ya da mal ortaklığında var olmayan
kişisel mallanndan dolayı alacağının yansı,
beşinci sırada devlet hazinesince doğrudan
ya da dolaylı olarak tahsil olunan vergi ve
resimler, altıncı sırada da müflisin karısının
kişisel mallannın ayrıcalıklı olmayan bölümü
de dahil olmak üzere öteki bütün
alacaklan yer alır.
Borçlar hukuku kurallarına göre alacağın
geçirilmesiyle öncelik hakları da geçer, ama
borcun geçirilmesinde bu ilke uygulanmaz.
Çünkü borcun geçirilmesinde borçlunun
değişmesine razı olan alacaklıya, borç yüklenenin
iflası durumunda böyle bir ayrıcalık
tanımaya gerek yoktur.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.