AYASOFYA MİNARELERİNİN TEMELİ FETİHTEN ÖNCE ATILRDI

AYASOFYA MİNARELERİNİN TEMELİ FETİHTEN ÖNCE ATILRDI

Ayasofya C amii ilk inşasından itibaren birçok defa önem li hasarlar almış ve her seferinde tam ir edilerek günüm üze ulaşmıştı. Evliya Çelebi’n in m eşhur Seyahatnam e’sinde verdiği bilgiye göre İstanbul’un fethinden birkaç yıl önce m eydana gelen bir deprem de Ayasofya yine zarar görm üştü. Fatih Sultan Mehmed Han Ayasofya’nın tamiri için Bursa’da Ulu Cami’nin, Edirne’de ise Eski Cami’nin mimarı, Ali Neccâr’ı tamirat için İstanbul’a yolladı. Mimar Ayasofya’yı tamir etmekle kalmadı, fetihten sonra Ayasofya etrafına inşa edilecek minarelerin kaidelerini de inşa etti.

İstanbul’un fethinden sonra Ayasofya tam ir edilerek camiye çevrildi. Mimar Ali Neccâr’m inşa ettiği o kaide üzerine Fatih Sultan Mehmed önce ahşap bir minare, ardından da eski tarz tuğladan, altı yivli ve şerefeli düzgün bir minare yaptırdı. Diğer üç minareden yivli olan Sultan ikinci Bayezid devrinde, bir birine benzeyen iki minare ise Mimar Sinan’ın mimarlığında Sultan İkinci Selim ve Sultan Üçüncü Murad devirlerinde inşa edilmiştir.

1

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.