Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Amerika Birleşik Devletleri müzik

Amerika Birleşik Devletleri
müzik Ekran Alıntısı
Amerika Birleşik Devletleri’nde müziğin tarihi kabaca
üç döneme bölünebilir: (1) İngiliz etkisinin egemen ol­
duğu koloniler dönemi (XVII. ve XVIII. yy’lar); (2) Ame­
rika Birleşik Devletleri’nde müziğin Avrupa kıtasından
gelen müzik ve profesyonel müzikçilere büyük ölçüde
bağımlı olduğu 1800 – 1930 arasındaki dönem; (3)
Amerikan müziğinin, Avrupa müziğine eşdeğer ulusla­
rarası bir önem kazandığı, 1930’dan sonraki dönem.
KOLONİLER DÖNEMİ
New England’a yerleşmiş göçmen puritanlann yaşa­
mında müzik önemli rol oynuyordu: Dinsel uygalama-
Iarı sırasında ilahiler (vezinli mezmurlar) okuyorlardı.
Bu yüzden metin, müzikten önemliydi., Ayrıca Eski
Dünya’dan yazıya dökülmediği için günümüze kalma­
yan halk şarkıları da getirmiş oldukları düşünülmekte­
dir. Yeni Dünya’ya yerleşen ilk kuşağın müzik yeteneği
yoktu; bu yüzden dinsel önderleri, topluluktan önce
ilahilerin her satırını okuyor ya da müzikle söylüyor,
inananlar topluluğu da, onu taklit ederek,tëkrarliyordu.
XVIII. yy’da gezgin şarkı öğretmenleri müziğin ilk ku­
rallarını öğreterek, İngiliz parçalarının yeni baskıların­
dan oluşan birçok mezmur melodisi için bir pazar ya­
rattılar. Bu pazar James Lyon’un (1735-94) (7ra/7/a’sı
(1761 ) gibi, Amerika’ya yerleşmiş bestecilerin müzikle­
rini de içermeye başlamıştı. Şükran ilahileri ve fügtürü
melodileri sert bir bireysel üslubu yansıtan William Bil-
lings’inkiler dışında,¡Amerika’dayaşayan bestecilerinin
müziğinin büyük bölümü, İngiltere’de moda olan üs­
lupları ayna gibi yansıtmaktaydı.
Dinsel vokal müzik Amerika’daki kolonilerde yaşa­
mın her cephesini etkilerken, bu arada oldukça erken
bir tarihte, kentlerde konserler ve daha incelikli müziğe
yönelik bir beğeni de ortaya çıktı. 1731’de Boston’da,
1732’de Charleston’da, 1736’da New York’ta,
1757’de Philadelphia’da konserler verildiğine ilişkin
kayıtlar günümüze kalmıştır.
Konser müziği “pazar”ının gelişmesi, özellikle Ba­
ğımsızlık Savaşı’ndan sonra, çoğunluğuJngiliz çok sayı­
da Avrupali müzikçinin ülkeye gelmesine yolaçtı: İşler
açılıp kentler büyüdükçe, ilk kuşak kentlilerin büyük
bölümü, anavatanlarında dinlemiş olduklarına benzer
bir müzik dinlemek istiyorlardı.
Bu gelişmeye karşın, yâlnızca müzik yapmak geçim­
lerini sağlamadığı için, önde gelen ilk müzikçiler çalıp,
beste yapmanın yanı sıra ek işlere de; yöneldiler: İlk mü­
zik basımevleri ve çalgı satan dükkânların sahipleri on­
ların arasından çıktı. Bir bölümü de dersler verdiler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.