Aylık Arşiv: Şubat 2019

CLAUDE BERNARD

Doğumu ve çocukluğu: Claude Bernard, Fransa’da Ron vilâyetinin Saint – Julien köyünde 13 Temmuz 1813 de doğdu. Babası küçük bir bağın sahibiydi. Ailesini geçindirmek için çok uğraşıyor, didiniyor; buna rağmen yoksulluktan bir türlü yakasını sıyıramıyordu. Bir aralık şarap ticareti yapmağı denemiş, büyük borçlara girmiş, sonunda başarısızlığa uğrıya- rak çekilmişti. Nihayet, oğlu Claude üzerinde hiçbir etki yapmadaü hayata gözlerini yummuştu. Çocuğun ...

Devamını Oku »

Edison telgrafçı:

Edison; Mount – Clemens istasyonunda yediği kuvvetli tokatm acısı kulaklarında olduğu halde; vagondan fırlatılıp atılan âletleri, şişeleri, harfleri, makineleri, kitapları, kâğıtlarının darmadağınık perişanlığı içinde şaşkın duruyor, basit insanlara karşı duyduğu kızgınlığın etkisinden kendini kur taramıyordu. Bu olay üzerine Edison evine dönmek zorunda kaldı. Yediği tokat kulaklarında oldukça önemli bir sağırlık yapmıştı. Parlayıcı maddelerle uğraşmayacağına dair yemin ettirdikten sonra, anne ve ...

Devamını Oku »

Yük vagonunda çıkarılan gazete:

Bu başarısı* Edison’un kendine güvenini ve cesaretini arttırmıştı. «Niçin kendi bastığı bir şeyi satacağı yerde başkalarının bastığı gazeteyi satmalı?» «orusu kafasını kurcalamaya başladı. Günün birinde kendisine verilen yük vagonuna küçük bir baskı makinesi yerleştirdi. Bunu, ona Detroit’teki kitapçısı Mister Rosy ucuz bir fiatla, ve taksitle satmıştı. Edison, Freien Presse gazetesinin eski harflerinden birkaç kasa da satın almıştı. Böylece dünyaya, yeni, ...

Devamını Oku »

Gazete satışım arttıran bîr buluş:

İç harb başlamıştı. Herkes haber alabilmek için sabırsızlanıyor, bu da gazetelerin satışını arttırıyordu. Edison çok gazete satıyor, çok para kazanıyordu. Gazete makinistleriyle dost olmuş, onlardan henüz gazete satışa çıkmadan en önemli harb haberlerini almanın yolunu bulmuştu. Bu sayede 1862 Shilo muharebesine ait en yeni haberleri Edison almış ve vermişti: «General Grant Güney ordularını bozmuş, General Johnston ölmüş, ölenler ve yaralananların ...

Devamını Oku »

Edison gazete satıcısı:

1859 da on iki yaşında iken Port Huron ile Detroit arasında işleyen trenlerde gazete ve içecek şeyler satmak için müracaat etmişti. Kısa bir süre sonra isteği uygun görüldüğünden hemen işe başlamıştı. Tren; bagaj, sigara içilen vagon, yolcu vagonundan ibaret üç vagonluk bir dizi halinde gidip geliyordu… Bagaj vagonu üç kompartımandan ibaretti: Paket ve balya kısmı, posta kısmı, sigara içilen kısım.. ...

Devamını Oku »

Kitaplar dünyası:

Edison’un yaşı ilerledikçe, yaramazlıkları azalıyordu. Çok zamanlar eline ağır ve sıkıcı bir kitap alır pencerenin kenarına oturur, ışık, hava, fen ve en çok elektrik denilen bilinmiyen şeye ait bilgi edinmeğe, çalışırdı. Kitaplarda rastladığı dört ve beş heceli kelimeleri söylemekte sıkıntı çeker, fakat en uzun ve güç olanlarına bile iyice dili yatmadan atlamazdı. Okumayı çok seviyordu. Şehrin büyük kütüphanesindeki bütün kitapları ...

Devamını Oku »

Şenol Güneş 15 yıl sonra takımın başında

Deneyimli teknik adam, 1 Haziran 2019’dan itibaren göreve başlayacağı A Milli Takım’da ikinci kez görev yapacak. Dünya Kupası’nda üçüncü olarak tarihindeki en büyük başarıyı elde etmişti. RESMİ MAÇLAR A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş döneminde 34 resmi maç yaptı.  Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, 2002 yılında Japonya ve Güney Kore’nin ev sahipliğinde düzenlenen 17. Dünya Kupası’nda üçüncü olarak tarihindeki en ...

Devamını Oku »

Robin

Doğumu ve çocukluğu : 19 uncu yüzyılın en büyük heykeltraşı olan Rodin, devamlı bir çalışma sonunda çağının sanatına hâkim olmuş ve başılbaşına bir ekol kurmuştur. O güne kadarki sanat kurallarının izinden ayrılıp kendi özel düşüncelerini eserlerinde yaşatarak yaptığı devrim onun başarısını sağlamıştır. François Auguste Rodin 12 Kasım 1840 tarihinde Paris’de dünyaya gelmiştir. Rodin’in evi Cartier – Laten civarında Sorbonne ile ...

Devamını Oku »

EĞER

Bütün etrafındakiler bir panik içine düştüğü ve bunun sebebini senden * bildikleri zaman Eğer sen kafanı dik tutabilir ve itidalini kaybetmezsen, * Eğer herkes sana güvenmezken sen kendine güvenebilir, * Ve onların güvenmemesini de haklı görebilirsen, * Eğer beklemesini bilir ve beklemekle de yorulmazsan, * Veya hakkında yalan söylenir de sen yalanla iş görmezsen, * Yahut senden nefret edilir de ...

Devamını Oku »

MÜSAMAHA

İtidalin koruyuculuğu altında, istikamet üzere hedefe ilerleyen kurtuluş fırkasının üyesi gerçek Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mensuplarının davranışlarına yansıyan, yansıması gereken yüce bir haslettir, müsamaha. Zihinleri taassubdan, söz ve davranışları tefrikaya yol açmaktan, ortaya konan hayırlı hizmetleri bencillik tehlikesinden kurtaracak, karamsarlık ve su-i zan bulutlarını dağıtacak, hüsnüniyet ve gerçek kardeşliğin aydınlık ortamına, berrak sahiline ulaştıracak ölçü, müsamahadır. İyiliği emretmek, kötülükten vazgeçirmeğe çalışmakla ...

Devamını Oku »

ÂDEM’DEKİ TECELLİ

İnsan, yaradılmışların ekmeli. İnsan, yaradılmışların eşrefi. Allah’ın yeryüzündaki halifesi34 İnsan, nebi ve veli. İnsan, zübde-i kâinat O, bütün bu üstün makam ve sıfatlara, eğer kâmil ise sahip oluyor; şayet değil ise, zelil… Allah’ın (c.c.) yeryüzünde yarattığı insandan istediği de ‘ekmel’ ve ‘eşref olmasıdır. O, eşref-i mahluk olduğu için; Hak, ilk insanı peygamber seçti, ekmel eyledi. İlk insan Âdem (a.s.), ilk ...

Devamını Oku »

PEYGAMBERİN (s a v) MEZHEP ve MEŞREBİ VAR MIYDI ?

İstesek de istemesek de kabul etmek mecburiyetindeyiz ki, insanların düşünceleri çeşitli sebeplerden dolayı birbirinden farklıdır. İnsanların ilgisini çeken çeşitli faktörlerin ayrı ayrı olması, mizaç ve kaabiliyetlerinin değişik bulunması, ilim ve kültürlerinin birbirine nisbetle çok veya az olması… gibi faktörler insanların farklı düşünmelerine sebep teşkil etmektedir. İnsanların bu farklı düşünceleri nedeniyle ihtilâfa düşmeleri de tabiîdir. Her insan, meseleleri kendi istek ve ...

Devamını Oku »

Gönül Gözü ile gören hiçbir insanı kandıramazsınız,

Sizi acık bir kitap gibi Okur….

Devamını Oku »

Albert Einstein

İnsanlar Takdir Edilir Ama Taklit Edilmezlerse Orda Kalmışlar Demektir!

Devamını Oku »

EDİSON

Doğumu ve çocukluğu : İlim ve elektrik alanında pek çok, çeşitli buluşlariyle tanınan Thomas Alva Edison; 11 Şubat 1847 de Amerika Birleşik Devletlerinin Ohio bölgesinin, Milân şehrinde dünyaya gelmiştir. % * * Edison ailesi; soyca HollandalI olup, Zuider-Zee’de değirmencilik yaparak geçiniyorlardı. İlk Edison’lar 1730 senelerine doğru göç ederek Amerika’ya gelmişler, Ne w Jersey’de Caldwel yakınlarına yerleşmişlerdi. Daha sonra Passaic nehri ...

Devamını Oku »

Lincoln’ün ölümü:

1865 de Güney orduları teslim oldu ve savaş bitti. 14 Nisan 1865 de, her yer gibi Washington şehri de büyük bir sevinç ve heyecanla bu mutlu günü kutluyordu. Her taraf bayraklarla donatılmıştı. Bu mutlu günde bile, Lincoln sabahtan akşama kadar durmadan çalışıyor, yüzlerce ziyaretçi kabul ediyordu. Yorgunluktan dermansız düşmesine rağmen eşiyle birlikte kırlarda gezmeğe de vakit bulabilmişti. Artık barış sağlanmıştı. ...

Devamını Oku »

İç savaş:

1861 tarihinde Güney hükümetleriyle Kuzey hükümetleri arasında savaş başladı. Cumhurbaşkanı 75 bin kişilik bir ordu istiyordu. Binlerce genç savaşa katılmak için işlerini ve tahsillerini bırakıp gönüllü çağrısına koştular. Her tarafta işitilen söz şuydu: «Amerika birliği bozulmayacaktır.» Bir süre sonra 45 bin kişilik ikinci bir orduya ihtiyaç duyuldu. Cumhurbaşkanı Abraham Lincoln; yemek yemiyor, uyku uyumuyor, gece gündüz harita üzerinden savaşı takip ...

Devamını Oku »

Lincoln Cumhurbaşkanı:

Lincoln’ün Cumhurbaşkanlığına seçilmesi büyük siyasî olaylara sebep olacak gibi görülüyordu. Güney hükümetleri köleliğin devamına taraftardı. Lincoln başkan seçilirse, savaşacaklarını söylüyorlardı. Kuzeydeki hükümetler ise köleliğin kaldırılmasını istiyorlar: «Bu iş hakkında kesin karar verme zamanı gelmiştir» diyorlardı. Seçim sonunda; Lincoln büyük bir çoğunlukla Cumhurbaşkanı seçildi. Lincoln halkın alkışları arasında Springfield’den ayrıldı. Durumun nazikliğini, ve sorumluluğunu derinden duyuyor, fakat asla korkmuyordu. Güney hükümetleri ...

Devamını Oku »

Konferansçı Lincoln:

Ertesi yıl bir konferans vermek üzere Newyork’a çağrıldı. Lincoln doğu hükümetleri bölgesinde çok tanınmamıştı. O, uzun yıllarını Springfield’deki evinde geçirmişti. Halk onu söylevlerinden başka zamanlarda şapkasız ve paltosuz olarak evinin önünde çocuğunun arabasını çekerken çok görmüştü. Newyork’da konferans salonunu dolduran dinleyiciler tuhaf hikâyeler dinliyeceklerini umuyordu, Lincoln söze başlayınca aldandıklarını anladılar. Lincoln; Amerika’da kölelik tarihinin bir özetini yapmış, köleliğin kaldırılması için ...

Devamını Oku »

TASAVVUF ve MİSTİSİZM

Zamanımızda, bazı çevrelerce, tasavvufla mistisizm karıştırılmakta; tasavvufun mistisizmle aynı olduğu veya bunların birbirlerinden ilham aldığı intibaları yaygınlaşmaktadır. Meselenin mahiyetine nüfuz edebilenler, ehl-i basiret bilir ki, tasavvufla mistisizm, istinat ettikleri doktrin, kâinat ve hayat görüşleri itibarıyla tamamen farklı menbalardan kaynaklandıkları gibi; mânâ, menşe ve mahiyet olarak da apayrı mefhumlardır. Tasavvufun çeşitli mistisizm tasniflerinden birine sokulması, vahim bir hata olduğu gibi, söz ...

Devamını Oku »