Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Aylık Arşiv: Ekim 2018

Ebe gömeci: Vücuda ve boğaza yumuşaklık verir.

Ebe gömeci: Vücuda ve boğaza yumuşaklık verir. Öksürüğe faydası vardır. Tohumu lavman vs. ye konur. Pişmiş ebe gömeci makat kaşıntısına iyi gelir.

Devamını Oku »

BESİN MADDELERİ VE İLAÇLAR

BESİN MADDELERİ VE İLAÇLAR Bileşik olmayan ilaçlar: Bu hususda İmam Buhari, Sahih’inde özel bir bölüm ayırmıştır. Doktorlar diyorlar ki: Eğer bir ilaç vücuda gözle görülecek şekilde tesir etmezse, buna birinci derece derler. Tesir gösterir de zarar vermezse, buna ikinci derece derler. Zarar verir de etkilemezse, üçüncü derece; etkilerse, dördüncü derece derler ki, bunlar da zehirli ilaçlardır. İlaçların güçleri tecrübe ve ...

Devamını Oku »

HİPOKRAT’IN YEMİNİ

HİPOKRAT’IN YEMİNİ Hipokrat diyor ki: Doktor, Allah’dan C.C. korkmalı, ona itaat etmelidir. Dürüst olmalıdır. Hastanın sırnm saklamalıdır. Hastaya öldürücü ilaç vermemeli, tavsiye de etmemelidir. Kadmlara çocuk düşürecek ilaç vermemelidir. Her çeşit pislikten uzak durmalıdır. Kadınlara, çocuklara kötü gözle bakmamalıdır. Zevk ve eğlence ile, oyun ve oyuncakla meşgul olmamalıdır. Fakir ve yoksullan tedavi etmeye can atmalıdır. Dili şirin, sözü yumuşak olmalıdır. ...

Devamını Oku »

Tedavi İnsanı Ruhen De Düzeltir

Tedavi sırasında hastanın yaşı, alışkanlıkları, sanatı ve mevsim göz önüne alınmalıdır. Yaşlı ihtiyarlara, küçük çocuklara, midesi bozulanlara, yorgun vd bitkin olanlara, hamamda çalışanlara, takatsızlara, aşırı derecede zayıf veya şişman olanlara, esmerlere, yarası olanlara müshil verilmemelidir. Kez’a aşın sıcakta veya aşın soğukta da verilmemelidir. Yukanda bundan bahs etmiştik. îlaç tam kıvamım bulmadan kullanılmamalıdır. İlaç almadan önce banyo yapmak faydalıdır. Etkisi zayıf ...

Devamını Oku »

Doktorlar, alışkanlığın ikinci tabiat olduğunu söylüyorlar

Doktorlar, alışkanlığın ikinci tabiat olduğunu söylüyorlar. Hz. Enes şöyle diyor-.Peygamber S.A.V. akşam yemeğini, yatsı namazından sonra yerdi.» — Ebu Nuaym. Hz. Âişe de şöyle bir hadis rivayet ediyor: «Bir gün Resulullah S.A.V. yanıma geldi. Ben O sırada bir hastalıktan dert yanıyordum. Bana şöyle dedi: Az yemek ilaçtır. Mide, hastalıkların evidir. Vücudunuz neye alışmışsa onu yerine getirin.» Hz. Ali de şöyle ...

Devamını Oku »

Kaza Ve Kader Haktır

«Gamm ve kederi artanlar, çokça: Lâ havle velâ küvete illâ billahil aliyyil azim, desinler.» Lâ havle, Allah’a C.C. teslimiyet mânâsını ifade eder. Hüzün ise ağıt havasıyle söylenen şeydir. Sıkıntıya düçar olanlar, kendilerini oyalayacak şeyler bulmalıdırlar. Mesela, Peygamberimiz S.A.V. şöyle buyuruyorlar: «Biriniz sıkıntıya düştü mü yayını omuzuna taksın.» Tirmizi de Ebu Hureyre’den şöyle bir hadis rivayet ediyor: «Peygamber S.A.V. bir şeye ...

Devamını Oku »

Hanım Hanım Herzaman Böyle İsterim

Hanım Hanım Herzaman Böyle İsterim Adamın biri evlenmiş, Tabii evlenirken kızm dînîni, terbiyesini sorup soruşturmadan evlenivermiş. İlk günlerde, cicim aylan olduğu için adam, hanımın üzenrtde pek okadar durmamış. Bir cicim ayı, iki cicim ayı derken aylar hayli geçmiş, seneler olmuş. Adamın kansı hiç huyundan va’z geçtiği yok. Adamcağız, sabah kalkıp doğruca işine gidiyormuş. Karısı da uykum var diye yataktan kalkmıyor ...

Devamını Oku »

Senede Bir Hanımlığı Tutan Kadın

Senede Bir Hanımlığı Tutan Kadın Bir adam, çok nazlı bir kıza talib olur. Bir çok nazlanmalardan sonra evlenirler. Kadında İslâm terbiyesi az denecek kadar eksikmiş. Onun için kocanın değerini pek iyice bilemezmiş. Hep işi nazlanmakmış. Daha ilk evlendiği günlerde başlamış kocasına naz yapmağa: — Efendim, benim senede bir hanımlığım tutar. O zaman bana hiç bir şey söylemeyin. Kesinlikle yapmam. Dünya ...

Devamını Oku »

Karısını Hz. Ömer e Şikayet eden Adam

  Karısını Hz. Ömer e Şikayet eden Adam Adamın biri karısının ileri geri konuşmasından, bağırıp çağırmasından dolayı karısını Halifeye şikâyete geldi. Adam, Halife Hz. Ömer’in kapısının önüne geldiğinde birden kulağına bir kadın konuşması geldi. Biraz durakladı. Adam kulaklarına inanamadı. İnanamadı, çünkü bir de adam ne görsün! Halife Hz. Ömer’­ in hanımı, Ümmü Gülsüm, kocası Hz. Ömer’e bağırıp çağırıyor. Hz. Ömer ...

Devamını Oku »

Böyle Akıllı Karı Dostlar Başına

  Böyle Akıllı Karı Dostlar Başına Adamın biri, çok akıllı ve iyi bir İslâm terbiyesi (öğretimi) görmüş bir hanımla (kızla) evlenmiş. Adain, hanımından çok memnunmuş. Evlerinde hiç hır-gür olmazmış. Kavga gürültü de çıkmazmış. Bu genç adam, bir gün arkadaşlarına uğrar. Bu ahlaksız adamlar kanlarım şöyle dövdüm, böyle dövdüm diyerek bir birlerine güya öğünerek anlattıklanna şâhid (tanık) olur. Adam, hayretle bunlara ...

Devamını Oku »

Hz. Ömer in Hanımı VE Çadırda Doğum İşte Buna Derler Eşitlik

  HZ. ÖMER’İN HANIMI VE ÇADIRDA DOĞUM İŞTE BUNA DERLER EŞİTLİK Müminlerin Halifesi, Hz. Ömer, her zamanki âdeti veçhile bir gün yine gece Medine’nin etrafım dolaşmaya çıktı. Dolaşırken ilerde bir karaltı gördü. Yaklaştı. Bir adam çadınn önünde dikiliyor. Hz. Ömer (R. A.), adam a: — Burada ne yapıyorsun? diye sordu. A dam : — Yolcuyum. Fakat, arkadaşlarım gitti, ben kaldım, ...

Devamını Oku »

Nefse Düşman Olan Haller

Nefse Düşman Olan Haller  (Âraz) Vücut nefse ârız olan şu gibi haller dolayısıyle değişip durur: Öfke, neşe, keder, sıkıntı ve hacalet. öfke (Gazap) vücudu ısıtır ve kurutur. Peygamberimiz S.A.V. öfkelenmeyi men etmiştir. Buhari’nin rivayetine göre: «Bir adam Peygamber S.A.V.’e (Bana bir tavsiyede bulun) demiş, Peygamberimiz de: Kızma, demiştir.» Hadisin mânâsı, öfkelenecek iş yapma demektir. Buna da şu hadis şahittir: «Siz ...

Devamını Oku »

WORDSWORTH

(VVİlliam), İngiliz şair (Cockermouth, Cumbrıa 1770 – Rydal Mo- unt, Cumbria, 1850). Bir hukukçunun oğluydu, 7 yaşında annesini, 12 yaşında babasını kaybetti. “ Korku ve güzelliğin meyvesi” olarak nitelediği çocutfuğunda, hiçbir şeyin gerçek olmadığı duygusu içini kemirdiğinden vargücüyle doğaya bağlandı. Cambridge’de Rousseau’yu ve akılcı radikalizmi (Godwin) tanıdı, Devrim döneminde Fransa’ya geçti, evlilikdışı bir çocuğu oldu, giyotinden zor kurtuldu. Trajedisi The ...

Devamını Oku »

WORDE

(Jan VAN VVYNKYN, Wynkyn de — denir), İngiliz matbaacı (öl. 1535’e doğr.). Ülkesindeki ilk ve en önemli matbaacılardan biridir. Basımevi Londra’daydı (VVestminster, Fleet Street).

Devamını Oku »

WORCESTER

(VVİlliam BOTONER, VVİlliam —denir), İngiliz tarihçi (Bristol 1415 – öl. 1482’ye doğr.). İngiliz kaptan sir John Fastolf’un sekreteriydi; efendisinin hizmetinde, Yüz Yıl savaşı ve Ortaçağ sonu İngiltere tarihi üzerine değerli bir kaynak oluşturan belge koleksiyonları ve incelemeler topladı. Yolculukları sırasında aldığı notlardan meydana gelen itineraries (Yolculuk kitapları) adlı yapıtı, en değerli ve en özgün yapıtıdır.

Devamını Oku »

WORCESTER

Güney Afrika’da (Cape ili) kent, Küçük Karroo’nun eteğinde; 41 000 nüf. Bağcılık ve meyve tarımı yapılan bir bölgenin merkezi. Konservecilik.

Devamını Oku »

WORCESTER

ABD’de (Massachusetts) kent, eyaletin orta kesiminde, Blackstone River’ın yukarı vadisinde; 169 760 nüf. (1990). Üniversite ve sanayi (makine ve elektrikli gereçler yapımı, tekstil; kâğıt, deri, cam, duyarlı aletler) merkezi. Bütün uygarlıklara ait koleksiyonları içeren önemli sanat müzesi.

Devamını Oku »

WORCESTER

Büyük Britanya’da kent, yönetim bölümü merkezi, Severn kıyısında; 75 000 nüf. VII. yy.’dan beri piskoposluk merkezi olan Worcester’de özellikle XIII. ve XIV. yy.’dan (roman üslubunda kripta; avlu ve rahiplerin binaları) kalma bir katedral vardır. XVI. yy.’dan kalma düşkünler yurdu. Eski evler. Müzeler. Ünlü porselen imalathaneleri. Ticaret merkezi. Cromwell; 3 eylül 1651’de Charles II ordularını burada kesin bir yenilgiye uğrattı

Devamını Oku »

WORB

İsviçre’de (Bern kantonu) komün, Bern’in D.’sunda; 11 100 nüf. Tekstil, makine ve besin sanayileri. XIII. ve XVIIII. yy.’dan kalma iki şato. Geç gotik üslubunda kilise.

Devamını Oku »

WOONSOCKET

ABD’de (Rhode is- land) kent, Providence’in K.’inde, Narra- gansett koyuna dökülen Blackstone Ri- ver’in kıyısında; 45 900 nüf. Tekstil sanayisi. Elektronik. Araç gereçler. Kauçuk ve plastik.

Devamını Oku »