Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Aylık Arşiv: Temmuz 2018

Promosyon Tişört

  Promosyon ürünler, firmalar tarafından reklam amacıyla kullanılır. Şapkadan anahtarlığa, şapkadan tişörte, kalemlikten kaleme kadar birçok ürün promosyon amaçlı kullanılabilir. Ancak bunların arasında en çok tercih edilenleri giyilebilen promosyon ürünleridir. Özellikle promosyon tişörtler büyük ölçüde talep görmektedir. Promosyon tişörtler de reklam ve tanıtım çalışmaları için kullanılır. Bir lokanta da ya da alış veriş merkezlerindeki bir mağazada çalışan kişilerde de takım ruhu ...

Devamını Oku »

Ahşap Merdiven Fiyatları

Ahşap merdivenler, hoş görünümü nedeniyle sıkça tercih edilen merdiven seçimleri arasında yer alır. Ahşap merdivenleri evlerinizde, bahçelerinizde isterseniz apartmanlarınızda isterseniz de işyerlerinizde kullanabileceğiniz farklı ve uyumlu seçenekleri bulmanız çok kolay olacaktır. Paslanmaz çeşitleri bir yana ferforje, cam ve lake boyamaları şeklindeki farklı alternatifleri mevcuttur. Dubleks evde oturuyorsanız, ev dekorasyonunuzda en önemli noktalardan biri ev içi merdivenlerinizdir. Dubleks evlerde odak noktası genellikle merdivenlerdir. ...

Devamını Oku »

Diş Beyazlatma Fiyatları

Çene kemiklerinin üstüne dizilmiş olan, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan, ak renkli, küçük, sivri ve sert organların her birine diş adı verilir. Ancak, dişlerin hayatımızdaki yeri terimlerle açıklanamayacak kadar büyüktür. Dişlerin beden ve ruh sağlığımız için önemli bir rolü vardır. O yüzden dişlerimize iyi bakmamız gerekir. Dişlerin, düzenli olarak fırçalanması ve uzman kontrolünde tedavi edilmesi gerekir. Diş temizliği dendiği zaman akla ...

Devamını Oku »

Ofis Malzemeleri

  Ofisimizde yer alan masa, sandalye, koltuk gibi ofis malzemeleri de oldukça önem taşır. Ofiste bulunan her detay, çalışma düzenini etkiyebilir. Bu durum, başarıya ya da başarısızlığa götürebilir. Ofisin en eğlenceli araç gereçleri, ofis malzemeleridir. Farklı işler için kullanılan ofis malzemeleri, kimi zaman bulunduğumuz ortamı renklendirir. Yapılan araştırmalar, çalışan memnuniyetini etkileyen en önemli faktörlerden birinin ofis alanındaki düzenleme olduğunu gösteriyor. ...

Devamını Oku »

Satılık Vinç

  Vinç, bir taşıma elemanına asılı olan yükü kaldıran ve çeşitli yönlere hareket ettiren kaldırma ve taşıma makinesidir. Oldukça donanım gerektiren modern mekanizmalara sahip olan ve kalite kontrolleri eksiksiz yapılan malzemelerden oluşan vinç sistemi, insanlara önemli derecede kolaylık sağlayan muazzam bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye piyasasına 90 lı yıların başında giren vinçler, artık tüm ülkede oldukça fazla bir şekilde kullanılmaktadır. ...

Devamını Oku »

Nitril Eldiven

  Nitril eldivenler, inşaat, montaj gіbі рek çok farklı alanda kullanılabilen genel amaçlı bir iş eldivenidir. Nitril eldiven, genel olarak “İş Eldiveni”, “İş Eldivenleri”, “İşçі Eldiveni” “inşaat eldiveni” veya “sarı eldiven” olarak da bіlіnmektedіr. İş eldiveni nedіr? İş eldіvenі, sanayi kullanımı için geliştirilmiş özellikli iş güvenliği ürünüdür. İş eldiveni; kаynаkçı eldiveni, camcı eldiveni, kesilmeye kаrşı dayanıklı eldiveni, ısıya dayanıklı eldiveni veya ...

Devamını Oku »

Kurumsal SEO Hizmetleri

  SEO, bir sitenin internet tarayıcıları statüsüne gelmesi için uygulanan bir yöntemdir. Bu yol, uzun uğraşlar sonucu başarıya ulaşır. Ancak her kurumsal firmanın olmazsa olmazlarından biridir. Başarılı bir SEO çalışması uygulanan site, rakiplerini geride bırakmayı başarabilir. Peki SEO nasıl yapılır?  Genel hatları ile bir seo çalışmasında nelerin nasıl yapıldığını saymak gerekirse ; Site kodlarının arama motoru optimizasyonu uyumlu olacak şekilde ...

Devamını Oku »

A M O R T İS Ö R

Makina- larda çalışma sırasında meydana gelen sarsıntı ve titreşimlerin şiddetini ve etkisini azaltmak için kullanılan elemanlar. Amortisörler hareket yönüne ters, hız ile orantılı bir direnç gösterirler. Böy- lece sarsıntı ve titreşim doğuran enerjiyi ısıya çevirerek yutarlar. Her türlü darbeli çalışan maki- nalarda (tekstil makinaları, presler, iş makinaları, kaldırma makinaları…) kullanılmalarına rağmen, en yaygın kullanma alanı araçlardır. Araç süspansiyon sistemleri ve ...

Devamını Oku »

A M O N Y A K

moniak (rı), Fr. A mmo- niaque (f), İng. Ammonia. Havadan hafif, renksiz, bazik özellikte bir gaz. Amonyak ve tuzları ticârî üretimlerde ve işlemlerde çok geniş bir uygulama alanına sâhiptir. Meselâ gübre yapımında, patlayıcıların îmâlinde, soğutucularda ve klimada kullanılır. Bundan başka sentetik fiber îmâlâtında, sulfa ilâç sentezinde, suyun saflaştırılmasında kullanılır. Kimyâsal formülü NH/tür. Amonyak ortaçağda geyik boynuzundan elde edilirdi. Joseph Priestley, ...

Devamını Oku »

A M M E H U K Û K U

Devletiı kuruluş ve teşkilâtını, devlet sıfatıyla gösterdiği fa âliyetleri ve bu faâliyetlerin yerine getirilmes (îfâsı) dolayısıyle devletle şahıslar arasında mey dana gelen bağ ve münâsebetleri tanzim ve şahsır devlet karşısında hâiz olduğu hak ve yetkileri tâ yin eden hukuk şûbesi. Amme hukûku, insanların, doğuştan geler vazgeçilmez hak ve hüniyetlere sâhip olduğunur kabûl edilmesinden beri, bu hak ve hüniyetleri devlete ve ...

Devamını Oku »

A M M E H İZ M E T İ

Bir amme (kamu) idâresi tarafından doğrudan doğruya veya diğer özel müesseselerce böyle bir idarenin denetimi altında, ammenin genel ve ortak ihtiyaçlarını sağlamak için yapılan hizmet ve faâli- yetler. Bu hizmetler, ya devlet kurumlan veya devletin gözetimi altında özel müesseseler tarafından yerine getirilir. Eğitim-öğretim, millî güvenlik , savunma, haberleşme, ulaşım, sosyal güvenlik, adâlet, sağlık hizmetleri gibi sayısız benzeri hizmetler, devlet tarafından ...

Devamını Oku »

A M M E D Â V Â S I

Suç işlediği sanılan kişinin (sanığın, maznunun) cezâ yargı makamları önünde kovuşturulmasını sağlamak üzere amme (Kamu) adına Cumhuriyet savcısının açtığı dava (Ceza Muhakemeleri Kânunu 147. mad.) Mahkeme yoluyla cezâî tahkikatın başlaması savcının kamu dâvâsı açmasına bağlıdır. Tahkikata mahkeme doğrudan doğruya başlayamaz. Devlet bir şahıs hakkında cezâ istemek hakkını savcı vasıtasıyla kullanır. Hukûk mahkemelerinin aksine Cezâ mahkemelerinde dâvâyı açan, zarara giren değil, ...

Devamını Oku »

A M M Â R B İN Y Â S E R

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden. Anne ve babası ilk İslâm şehididir. Babası Yâser, aslen Yemenlidir. Mekke’ye gelip yerleşti. Sümeyye (r. anhâ) ile evlendi. Bu evlilikten Ammâr dünyâya geldi. Doğum târihi kesin bilinmemektedir. Fakat kendisi; “Ben yaşça Re- sûlullah efendimizin akranı idim.” demiştir. 657 (H. 37)de Küfe’de vefât etti. Ammâr radıyallahü anh ilk Müslümanların otuzuncusudur. M ekke’de Müslüman olduğunu ilk açıklayanlardandır. Babası Yâser, ...

Devamını Oku »

A M M Â R M Û S U L

on birinci asır Müslüman tıp âlimi. İsmi, Ammâr bin Ali el-Musûlî olup, künyesi Ebü’l-Kâsım’dır. Batı dünyâsında Cana- musali adıyla tanındı. Önceleri Irak’ta, sonra Mısır’da oturdu. M ısır’da hüküm süren Fâtımî devleti hükümdârlarından Hâkim Biemrillah devrinde yetişti. Hayâtı hakkındaki bilgiler azdır. Doğum ve vefât târihi bilinmemektedir. On birinci yüzyılda yaşamıştır. Kitabında, Horasan, Medîne, Diyarbakır, Küfe, Kâhire, Tunus gibi uzak ülkelere se- ...

Devamını Oku »

A M İT L E R

»O Amides. Genel formülü: R-C NH0 olan bile şikler sınıfı. Asitlerdeki (OH) yerine bir NH2 (amin) grubunun girmesiyle meydana gelirler. Açil grubuna: (R-C^q ) amin grubunun girme-NH siyle organik amitler elde edilir.( 2 ) grubuna amido denir. Karboksilli asitlerin amonyum tuzlarının ku- rukuruya ısıtılması ile, nitrillerin kısmî hidrolizi ile, asid klorür veya asid anhidritlere amonyak veya amonyum karbonatın etkisiyle veya ...

Devamını Oku »

A M İR A L

Deniz kuvvetlerinde bir rütbe. Kara ve hava kuvvetlerindeki general rütbesiyle eşdeğerdedir. Tuğamiral, Albaydan sonra ilk rütbedir. Sıra ile; Tümamiral, Koramiral, Oramiral rütbeleri gelir. Her rütbede bekleme süresi dört senedir. Bu zaman sonunda amiral bir üst rütbeye terfi edebilir. İzmir’in ilk fâtihi ve Anadolu Selçuklu Devletinin müstakil İzmir Beyi “Çaka”, Türklerin ilk amiralidir. Osmanlı cihân devletinde ilk zamanlar, amirale “Derya Beyi” ...

Devamını Oku »

ÂMİR

Makam ve memuriyet îtibâriyle emretmek selâhiyetine hâiz kimse. Bunun emri altındakilere “memur” ve “maiyet” denir. Bilhassa, askerlikte disiplinin te’mini ve devâmı için âmirlik büyük önem taşır. Amir, rütbe ve kıdem îtibâriyle üst derecededir. Aynı zamanda ast ile arasında doğrudan doğruya bir hizmet münâsebeti (ilişkisi) vardır. Üstlükte ise sâdece rütbe ve kıdem îtibâriyle üst derecede bulunmak vardır. Aynı bölükteki bölük komutanı ...

Devamını Oku »

AMİP (Amoeba)

Familyası: Amipgiller (Amobidae). Yaşadığı yerler: Su ve su birikintilerinde bağımsız, insan ve hayvanlarda parazit olarak yaşarlar. Özellikleri: Mikroskobiktir (gözle görülmez). Çeşitleri: Bağımsız veya asalak yaşayan çok çeşidi vardır. Tatlı su amibi (Amoeba proteus) ve Dizanteri amibi (Entamoeba histolytica) en çok tanınanlarıdır. Tatlı su birikintilerinde, çamurlarda, denizlerde bağımsız veya insan ve hayvanlarda asalak olarak yaşayan tek hücreli hayvancıklar. Mikroskobik olup çok ...

Devamını Oku »

AMİNO ASİTLER

Amino (-NH2) grubu ihtivâ eden ve proteinlerin temel yapı taşları olan organik bileşikler sınıfı (Bkz. Protein).

Devamını Oku »

A M İN L E R

Amonyaktaki hidrojenin veya hidrojenlerin yerine alkil (R-) veya aril (Ar-) gruplarının girmesiyle meydana gelen bileşikler. Genel olarak ikiye ayrılırlar. 1) Alifatik aminler, 2) Aromatik aminler. Alifatik aminler: Alifatik aminler de ikiye ayrılır. A) Monoaminler: Bu sınıf, amonyaktan türemiş olup, amonyaktaki hidrojen atomlarının yerine alkil gruplarının girmesi ile meydana gelmiştir. Amonyağa bağlanan alkil sayısına bağlı olarak üç sınıfa ayrılır: a) Primer ...

Devamını Oku »