Aylık Arşiv: Eylül 2017

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU (M.ö. 2 2 0 -M .S . 2 1 6 ) , Türklerin kurduğu ilk devlet. Çeşitli Türk kavimlerini ilk defa bir araya toplayıp imparatorluk haline getiren Teoman Yabgu’nun kurduğu Büyük Hun İmparatorluğu Türk tarihine başlangıç, olarak alınır. Teoman’dan önceki devirlerde Türklerle ilgili olayların akışı hakkında kesin ve devamlı bilgi sağlanamamıştır. Teoman Yabgu’nun M-Ö. 220 yılında kurduğu ...

Devamını Oku »

BÜYÜKELÇİ

BÜYÜKELÇİ, Alm. Botschafter (m), Fr. Ambassadeur (m), İng. Ambassador. Diplomaside en yüksek rütbe. Bir büyük elçi görevli bulunduğu yabancı devlette kendi devlet başkanını temsil eder. Emrinde bulunan büyükelçilik personeli ile iki ülke arasında çeşitli konularda işbirliği sağlar. Bir devlete büyükelçi tayin edilmeden önce, kimliği, hayat hikâyesi o devlete bildirilir. Elçinin gideceği devlet bunu inceleyerek devlet başkanının onayına sunar. Bu şekilde ...

Devamını Oku »

BÜYÜ

BÜYÜ, Alm. Zauberei (f) m, Hexerei (f), Fr. Sorcellerie (f), maléfice (m), sortilège (m), İng. Spell, incantation, sorcery. Maddî yahut mânevî menfaat temin etmeye veya zarar vermeye matuf, hukuken ve dînen meşru sayılan yollar haricinde bir takım kuvvetleri yönlendirmek için yapılan çeşitli işler. Modern fen ilimleri, büyüyü kendi metotları gereği olarak reddederler. Bu hâl, o ilimlerin sahasına girmeyen ve metotlarıyla ...

Devamını Oku »

BÜTÇE

BÜTÇE, Alm. Budget (m), Etat (m), Haushaltplan (m), Fr. Budget (m), İng. Budget. Kamu kesiminin gelecek bir dönem için kaynak-harcama dengesini yansıtan ve parlementer demokrasilerde yasama organının, yürütme organına kamu harcaması yapma ve kamu gelirlerini toplama konusunda verdiği yetkiyi gösteren belge. Tarihçe: Bütçe ile ilgili yerli ve yabancı literatürden anlaşıldığı kadarı ile, “bütçe” kelimesinin bütün dillere İngilizce “budget” kelimesi ile ...

Devamını Oku »

BÜLBÜL

BÜLBÜL (Luscinia Megarhynehos), Alm. Nachtigal (f), Fr. Rossignol (m), İng. Nightingale. Familyası: Karatavukgiller (Turoidae). Yaşadığı Yerler: Eski ve yeni dünya kıtalarında, Akdeniz ülkelerinin orman ve bahçelerinde bol rastlanır. Özellikleri: 16 cm. boyunda serçe iriliğinde. Sırtı kahverengimsi, karnı külrengi, kuyruğu kestane renginde ötücü ve göçücü bir kuş. Böcek, tırtıl ve yumuşak taneli meyvalarla beslenir. Çeşitleri: Bülbül, Ardıç, Nar, (Kızıl gerdan). Amerika ...

Devamını Oku »

BÜKREŞ MÜAHEDESİ

BÜKREŞ MÜAHEDESİ, 1806-1812 Osmanlı-Rus Harbi’nin sonunda, 28 Mayıs 1812’de imzalanan muahede. 16 madde üzerine akdedilen muahedenin başlıca hükümleri şöyledir: Mühim bir Türk azınlığının yaşadığı Besarabya’nın tamamı Rusya’ya bırakılıyordu. Bucak denen ülkenin güneyinde Türkler çoğunluğu teşkil ediyordu. Ahalinin gerisi, Ukran ve Romen asıllı Ortodokslardı. Bu suretle Dinyester sınırı yerine Prut, Türk-Rus sınırını teşkil ediyordu. Tuna deltası Türkiye’de kalıyordu. Akkerman, Kilye, İsmail ...

Devamını Oku »

Öldürülüyoruz ( Yediklerimize Dikkat )

Devamını Oku »

BUZULLAR

BUZULLAR, Alm. Gletscher (m.pl.), Fr. Glaciers (m.pl.), İng. Glaciers. Kutup bölgesinde ve yüksek dağ başlarında birikip dört mevsim erimiyen dağ yamaçlarından yavaş yavaş aşağıya inen, yer değiştiren büyük kar ve buz kümeleri. Buzullar kendi başlarına 15 milyon km2’lik yer kaplar ki, bu karaların % 10’una karşılıktır. D ünyanın bazı bölgelerinde buz stoklarının bulunması meteoroloji olayları bakımından çok önemlidir. Geçmiş çağlarda ...

Devamını Oku »

BUZDOLABI

BUZDOLABI, Aim. Kühlschrank (m), Fr. Glacière (i), İng. Refrigerator, icebox. Özel bir metodla çalışan, yiyecek ve içecekleri soğuk tutarak uzun zaman muhafaza eden dolap. Sun’î soğuk üreticisi. Besinleri soğukta, tutmanın, bunların bozulmaları yavaşlattığı asırlardır bilinir. Soğutma tertibatlı kamyonlar, vagonlar, gemiler besinleri uzak mesafelere taze olarak ulaştırabilmektedir. Besin işleme fabrikalarında dev soğutucular kullanılmaktadır. Soğutma ile, buz üretilmekte, havanın elverişli olmadığı yer ...

Devamını Oku »

BUZ

BUZ, Aim. Eis (n), Fr. Glace (1), İng. Ice. Suyun katı hali. Katı haldeki su tabiatta kar, dolu ve buzul şeklinde bulunur. Renksiz ve kristal haldedir. Altıgen şeklinde kristalleri kar tanelerinde ve pencere donmuş halde çok güzel görünür. Su 0°C donduğunda genleşir ve içinde bulunduğu kabı zorlar. Donan su borularının çatlaması bundandır. Donma suyun yoğunluğunu azaltır, bu yüzden buzdağları suda ...

Devamını Oku »

BUY OTU (Trigonella Foenumgraecum)

BUY OTU (Trigonella Foenumgraecum), Aim. Wârmflasche (f), Fr. Fenugrec (m), İng. Fenugreek. Familyası: Baklagiller (Leguminosae), Türkiye’de yetiştiği yerler: Trakya, Marmara, Orta, Güney ve Güneydoğu Anadolu. Nisan-Haziran aylarında, sarımsı-beyaz renkli çiçekler açan 20-40 cm yüksekliğinde, bir senelik, otsu bir bitki. Çemen otu olarak da bilinmektedir. Gövdeleri dik, silindir biçiminde, içi boş ve oldukça dallıdır. Yaprakları saplı ve 3 yaprakçıklıdır. Çiçekler teker ...

Devamını Oku »

BUSAYRİ

BUSAYRİ, Meşhur İslâm şâirlerinden ve tasavvuf büyüklerinden. Ebul-Abbâs Mürsî Şâzili’nin yetiştirdiği evliyâdandır. Milâdî 1313 (H. 609)’da Mısır’da Busayr şehrinde doğdu. 1295 (H. 695) tarihinde Mısır’ da vefât etti* Asıl adı “Serefüddin Ebû Abdullah Muhammed bin Saîd Sanhâcî’dir. Aslen Mağrib’li olup, ecdâdı Mısır’a yerleşmiştir. Busayrî, hadis ilminde ve güzel san’aflârdan olan hattâtlıkta da söz sahibi idi. Mâhâret ve metâneti tartışılamayacak kadar ...

Devamını Oku »

BURUNDİ EKONOMİ

Ekonomi Burundi daha ziyade bir tarım ülkesidir. Bütün arazinin % 41’i ekilebilir arazidir. Çiftliklerin çoğu hububat ihtiyacını karşılayabilmektedir. Başlıca gıda maddeleri muz, baklagiller, darı, süpürge darısı, yerfıstığı, tatlı patetes ve kabak türü bitkilerdir. Başlıca para getiren ürün kahvedir ve Arap kahvesinden farklıdır. Yetiştirilen sığırlar tarımda kullanılır. Millî gelirin çok az bir kısmını teşkil eder. Burundi’nin başlıca ihraç ürünleri kahve, tütün, ...

Devamını Oku »

BURUNDİ İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

İklim ve Bitki Örtüsü Ekvator’un yakınında yer alan Burundi’nin biri yağışlı biri de kurak olmak üzere iki tür mevsimi vardır. Yülık yağışı 79-149 cm arasında değişir. Uzun süren kuraklıklar mahsulün ziyanına sebeb olmaktadır! Sıcaklık Tanyanyika Gölü kenarında ortalama 23°C Kongo-Nil’in ayırma noktasında ortalama 17°C’dir. Burundi’nin başlıca bitki örtüsü savan otlaklarıdır. Ülkenin çoğu ormanlarla kaplıdır. Ancak yıllardır bu orman bozulmaktadır. Bu ...

Devamını Oku »

BURUNDİ FİZİKİ YAPI

Fiziki Yapı Burundi Nil ve Kongo nehirlerinin birleştiği yerde kurulmuştur ve sonsuz gibi görülen dağ silsileleri onu karakterize eder. Ülkenin pürüzlü topografyası modern taşımacılığı ve yerleşim bölgelerini olumsuz yönde etkiler. Burundi arazisinin büyük bir bölümü 1500 m’nin üzerindedir. Sadece Kuzizi Vadisi ve Tonganyika Gölü’ nün doğu sahilleri dar alüvyonlu bir vadide 900 m’nin üzerinde yer alırlar. Bu bölgenin doğusu ve ...

Devamını Oku »

BURUNDI TARİHİ

Tarihi Burundi’nin ilk devirleri ile ilgili elde pek fazla bilgi yoktur. 14. asra doğru bazı Etoponyalılar, Burundi’ye gelerek yerleştiler ve şu anda halkın büyük çoğunluğunu teşkil eden Bahutililere hakimiyet kurdular. Ancak bu hakimiyet kısa sürdü. Bundan sonra Almanların 1885 tarihinde burayı işgal edinceye kadarki tarihi ile ilgili bir malumat yoktur. Bu tarihte Almanların idâresi altına girdi. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ...

Devamını Oku »

BURUNDI

BURUNDI DEVLETİN ADI…… ………. Burundi Cumhuriyeti NÜFUSU ……………………………………. 3.750.000 BAŞŞEHRİ………………………………………..Bujumburu YÜZÖLÇÜMÜ……………………….. 27.836 km2 RESMİ D İL İ …………………………. Fransızca Kınındı D ÎN İ ……… …………………………………………Hıristiyan PARA BİRİMİ……………………………………………Frank. Tropikal iklimin hüküm sürdüğü Burundi’de çiftlik hayatı Afrika’nın merkez doğusunda yer alan bağımsız bir cumhuriyet. Bağımsızlıktan önce Urindi diye tanınırdı. Güneyinde ve doğusunda Tanzanya ve Tonganyıka Gölü batısında Kongo, kuzeyinde Rwanda bulunmaktadır. Yüzölçümü ...

Devamını Oku »

BURUN

BURUN, Alm. Nase (f), Fr. A/ez (m), İng. Nose. Kıkırdak, yumuşak doku ve kemiklerden meydana gelmiş koklama ve nefes alma organı. Burun, yüzün ön kısmında ağzın hemen üstünde iki gözün arasında piramit şeklinde uzanır. Gözler arasında başlayan burun, ağzın üzerinde iki burun deliği ile son bulur. Burun delikleri birbirinden sapan kemiği ile ayrılır. Burnun dış kısmı deri kasları ve deri ...

Devamını Oku »

BURSALI KAZIZADE RUMİ

BURSALI KADIZÂDE RÛMİ, Osmanlı Türkleri’ nin önde gelen matematik ve astronomi bilginlerinden biridir. Asıl adı Salâhaddin Musa olup, babası Bursa kâdısı Mehmed Çelebi olduğu için Kâdızâde olarak tanınmıştır. Küçük yaşta babası öldüğünden dedesi kâdı Bedreddin Mahmud’un yanında büyümüş, ilim tahsili yapmış ve ilmiyle ün kazanmıştır. Bu sebepten Birinci Murad tarafından Bursa’ya kâdı olarak gönderilmişti;’. Ailesi tetkik edildiğinde ilim ve irfan ...

Devamını Oku »

BURSA BAŞLICA TARİHİ ESERLERİ

Başlıca Tarihi Eserleri: Ulucâmi: Murat Hüdavendigâr yaptırmıştır. Karacabey ve İmareti Türbesi: Vezir Dayı Karacabey (Kasımpaşa) tarafından 1473 te yaptırılmıştır. Sanat değeri çok yüksektir. Hanımı ve kızı türbede, kendi kabri son cemâat yerindedir. Issız Han: Uluabat Gölü kenarında sağlam ve muntazam bir kervansaraydır. Sultan Yıldırım Bayezid devrinde yapılmıştır.Keleş: 1953 te ilçe olmuştur. Daha önce Orhaneline bağlı idi. 1980 nüfus sayımına göre ...

Devamını Oku »