Aylık Arşiv: Ağustos 2017

TAYVAN

DEVLETİN ADI …. Milliyetçi Çin Cumhuriyeti (Tayvan Cumhuriyeti) BAŞŞEHRİ……………………………………….. Taypey NÜFUSU .*…………………………………… 18.500.000 YÜZÖLÇÜMÜ…………………………….36.182 knr RESMÎ DİLİ . .Çince, Tayvan Dili, (Hakka Dili) D ÎN İ………………Budizm, Taoizm, Konfuçyiisizm. PARA BİRİM İ……………………Yeni Tayvan Doları Aim. Taiwan, Fr. Taiwan (m), İng. Taiwan. Batı Pasifik Okyanusunda, doğudan ve güneyden Çin denizi ile çevrili, Çin Halk Cumhuriyetinin (kıyılarının)güneydoğusuna düşen bir Çin ada cumhuriyeti. Tarih: ...

Devamını Oku »

TAYLAND

TAYLAND DEVLETİN ADI ………………….Tayland Krallığı (Prathet Thai) BAŞŞEHRİ………………….Bangkok (Knıng Thep) NÜFUSU …………………………………….. 50.000.000 YÜZÖLÇÜMÜ……………………….. .518.000 km2 RESMÎ DİLİ …………..Tay Dili, (İngilizce, Çince Malayca) DÎNİ ……………………………………..İslâm, Budizm. PARA BİRİM İ…………………………Baht (=stang) Alm. Thaıland, Siam, Fr. Thailande (f), Siam, İng. Thailand, Siam. Güneydoğu Asya’da, 5° 32’ -20° 28’ kuzey enlemleri ve 97° 21’ -105° 38’ Doğu boylanılan arasında yer alan, kuzeyden Burma ...

Devamını Oku »

Allah’ın Birliğine İnanmanın Önemi

Allah’ın birliğine iman, bütün peygamberlerin(as) tebliğ ettiği Islâm dininin temelidir. Islâm’daki diğer inanç esasları, hükümler ve yasalar bu temel üzerine oturur. insanın hayatını sürdürebilmek için hava, su, yiyecek, barınma gibi temel ihtiyaçları vardır. Bu temel ihtiyaçlardan biri de inan maktır. Çünkü insan güven içinde olmak ister. Allah’a ve O’nun birliğine inanmayan kişiler huzursuz, sorunlu, mutsuz bir hayatı yaşamak zorunda kalırlar. ...

Devamını Oku »

Allah’a İman Eden İnsan…

• Allah’ı sever, O’nun sevgisini elde etmeyi sağlayacak davranışlar sergiler. Allah’ın sevgi ve hoşnutluğunu kazandıktan sonra da kaybetmemeye çalışır. • Güven içinde olur, imanın huzur dolu havasını teneffüs eder. Huzurlu, mutlu, korku ve endişeden uzak bir hayat sürer. • Bütün yönleriyle olgun bir insan olur; iç dünyasıyla, toplum la ve çevresini çepeçevre kuşatan canlı cansız tüm varlıklarla doğru, tutarlı ve ...

Devamını Oku »

Kur’an’da Allah’ın Sıfatları

Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmekle uzun bir yolculuk başlar; başlangıcı nurlu, sonu nurlu bir yolculuk… Çünkü Allah göklerin ve yerin nurudur. O’nun nuru kulun ve mahlûkatın ba kışlarınca idrak edilemez. Kul, ancak O’nun isim ve sıfatlarının tezahür ve tecellilerini hayranlıkla seyre dalar. Yüce Rabbimiz bu seyirde yolun işaretlerini ebedî vahyi Kur’an-ı Hakîm ile kulları na bildirmiştir. Allah’ın, kelâmında bize ...

Devamını Oku »

Allah’ın Güzel İsimleri

En güzel nitelikler ve nitelemeler, bütün güzelliklerin kaynağı olan Allah’a özgüdür. Kur’an-ı Kerîm’de geçen “el-esmaü’l-hüsna” ifadesi ‘Allah’ın güzel isimlen ’ anlamına gel mektedir. Bu güzel isimler, hem Kur’an’da kendi kelâmıyla hem de resûlünün(sa-s) sözle riyle bize bildirilmiştir: • Adi – (Adaletli): O, mutlaka ve daima âdil olup asla zulmetmeyen, aşırılığa gitmeyendir. • Afüv – (Affedici): O, günahları hiçbir sorumluluk kalmayacak ...

Devamını Oku »

Meleklerin Özellikleri

Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır, insanlardan farklı özel liklere sahiptirler. Yemezler, içmezler, yorulmazlar, uyumazlar. Allah’a hiç isyan etmezler, hep itaat ederler. Asla günah işle mezler, görevleri ne ise onu yaparlar. Onların genci, ihtiyarı; erkeği, kadını yoktur. Melekler güzel kokuları ve güzel sözleri severler. Müminlerle birlikte olmaktan hoşla nırlar. Zor zamanlarda müminlere destek verir ler, yardım ederler. Son derece güçlü ve kuvvet ...

Devamını Oku »

Meleklerin Görevleri

Meleklerin görevi Allah’a kulluk ve itaat etmektir. Bütün melekler; • Allah’ı hamd ve teşbih ederler. • Gece gündüz durmadan Allah’ı zikrederler. • Allah’a secde ve rükû ederler. • Peygamberlere salât ve selâm ederler. • Müminlere dua ederler. Rabbimizin özel görevler verdiği bazı melekler de vardır. Örne ğin Cebrail, Allah’tan aldığı vahyi peygamberlere bildirir. Azrâil,eceli gelenlerin canlarını alır. Mîkâil, insanların rızıklarını ...

Devamını Oku »

Meleklerin Varlığına İnanan Kişi…

• Yaptığı her davranışın kayıt altına alındığını bilir ve günahlar dan uzak durur. • Meleklerin hep çevresinde olduğunu hisseder, onların varlıkla rından destek alır, yalnızlık duygusundan kurtulur. • Meleklerin bütün müminler gibi kendisi için de dua ettiklerini bilir, zor ve sıkıntılı zaman larında mâneviyatı yükselir. • Meleklerin doğruyu ve gerçeği ilham ettikleri bilinciyle iyiliğe çağıran her sese kulak verir, doğru ...

Devamını Oku »

Cin

Cinler ateşten yaratılmışlardır. Tıpkı insanlar gibi doğarlar, bü yürler ve ölürler; yerler, içerler ve evlenirler. Yine insanlar gibi Allah’a kulluk etmekle görevlidirler. Onların da mümin olanları ve kâfir olanları vardır. Sevgili Peygamberimiz(sas-) insanlara ol duğu gibi onlara da Allah’ın buyruklarını tebliğ etmiştir. Cinlerin bazı özellikleri de insanlardan farklıdır: Bir yerden bir yere çok hızlı gidebilirler, insana göre daha güçlüdürler. insanlar ...

Devamını Oku »

Bâtıl Bir Uygulama: Ruh Çağırma

Bazı insanlar ruh çağırdıklarını ve ruhlarla konuştuklarını, onlardan bugün ve gelecekle ilgili haberler aldıklarını iddia ederler. Oysa Kur’an-ı Kerîm ve hadislerde dünyadaki insanların ölen kişilerin ruhlarıyla irtibata geçebileceğine dair herhangi bir bilgi yoktur. Ölen insanların ruhlarının tekrar dünyaya gelmediği de Kur’an’da belir tilmektedir. Dolayısıyla ruh çağırdığım söyleyen kişilerin iddiaları tamamen mesnetsizdir. Ruh çağırma seanslarında yaşanan olaylar ya medyumun yalanından ibarettir ...

Devamını Oku »

Büyük Günah: Büyü

Büyü, doğa üstü olduğu ileri sürülen bazı yöntemlere başvurarak faydalar elde etme ya da binlerine zarar verme çabasıdır. Büyü, kutsal değerlerle ilişkili olmadığı gibi bu değerleri ve kutsal metinleri istismar eder. Allah, peygamber, din tanımaz. Dinimiz büyüyü büyük günahlar arasında sayar. Zira büyü yapan ya da yaptıran kişi, Allah’ın irade ve kudretinin üstünde işler başaracağını iddia etmektedir. Büyü ile uğraşmak, ...

Devamını Oku »

Apaçık Bir Hurafe: Falcılık ve Kehânet

Falcılık ve kehânet, gelecekten ve bilinmeyenden haber verme, gizli kişilik özelliklerini ortaya çıkarma gibi iddialarla kullanılan çeşitli tekniklerin ortak adıdır. Bu iş için bazen yıldızların konumu ve burçlar; bazen de kahve telvesi, bakla ya da kişinin kendi eli kullanılır. Hatta oyun kâğıtları, tarot kartları, fal okları, bilgisayar programları gibi bu iş için özel olarak üretilmiş bazı malzemeler de bulunur. Falcılar ve ...

Devamını Oku »

Şeytan

Şeytan, varlığı Kur’an’da haber verilen, insanları doğru yoldan saptırmaya çalışan bir varlıktır. Ateşten yaratılmıştır. İnsanı kötülük işlemeye teşvik eder, iyiliklerden alıkoymaya çalışır. Kötülüğün simgesidir. Bu yönüyle “şeytan” kelimesi hem gerçek bir varlığı ifade eder hem de mecazi olarak kötü davranışlar sergileyen, kötülüğe teşvik eden insanlar için kullanılır. Kur’an-ı Kerîmde İblis adıyla da anılan şeytan, insanları birbirine düşürmeye ve yeryüzünde bozgunculuk ...

Devamını Oku »

Şeytana Tapıcılık (Satanizm)

Satanizm, dinin ve dinî olan her şeyin karşısında, şeytanın ve onun temsil ettiği kötülüklerin yanında yer alma hareketidir. Sa- tanistler, şeytanın kötü bir varlık, Allah’a karşı gelen bir isyankâr olduğunu bile bile şeytana taparlar. Aslında satanistler bir inanç olarak “şeytana tapma” anlayışını benimsemekten ziyade, başkal dırma, isyan ve meydan okuma gibi özelliklerinden dolayı şey tanı kendilerine bir sembol olarak seçmişlerdir. ...

Devamını Oku »

Dinin Direği: Namaz

Namaz… Dinin direği, kalbin nuru, müminin miracı… Islâm’ın beş şartından biri… Mümi ni Allah’ın mânevî huzuruna yükselten, ruhen arındırıp yücelten, bir taraftan şükretmeye bir taraftan da sabra alıştıran bir ibadet… Rabbi- mizin her an yanımızda olduğunu bize günde beş kere hatırlatan kutlu görev… Terkedilmesi için hiçbir mazeretin kabul edilmediği kulluk borcu… Kur’an-ı Kerîm’de yüzden fazla âyette anılan, hatırlatılan, Rabbimiz tarafından ...

Devamını Oku »

Namazın Şartları

Namaza başlamadan önce yerine getirilmesi gereken şartlar (namazın dışındaki farzlar) şunlardır: 1. Hadesterı tahâret: insanın bazı ibadetleri yapmasına engel kabul edilen, hükmen kirli olma hâline hades denir. Namaz kılacak kişinin duruma göre abdest veya gusül alarak hadesten temizlenmesi gerekir. 2. Necâsetten tahâret: Dinimizce pis sayılan ve duyu organlarıyla algılanabilen pisliklere necâset denir. Namaz kılacak kişinin, namaz kılacağı yeri, üzerindeki kıyafetleri ...

Devamını Oku »

Namazın Rükünler

Namazın şartlarını yerine getiren kişi artık namaz kılmaya hazırdır. Namaz esnasında yapılması gereken rükünler (namazın içindeki farzları) ise şunlardır: 1. Iftitah tekbiri: Namaza Allah’ın yüceliğini ifade eden “Allahüekber” sözüyle başlamak 2. Kıyam: Namazda ayakta durmak. 3. Kıraat: Kur’andan bir sûre veya birkaç âyet (Şâfii mezhebine göre Fâtiha sûresini) okumak. 4. Rükû: Elleri dize koyarak Allah’ın huzurunda eğilmek. 5. Sücûd: Alın, ...

Devamını Oku »

Namazın Vâcipleri

• Namazın rükünlerini sırasına uygun olarak yerine getirmek • Rükünleri geciktirmeden, araya bir ilâve yapmadan yerine getirmek • Namazın her rekatında Fâtiha sûresini okumak (Şâfıi mezhebine göre rükünlerindendir.) • Farz namazların ilk iki rekatında, diğer namazların her rekatında Fâtiha’dan sonra kısa bir sûre veya birkaç âyet okumak (Şâfıî mezhebinde bütün namazlarda sadece ilk iki rekatta Fâtiha’dan sonra birkaç âyet okumak ...

Devamını Oku »

Namazı Bozan Durumlar

Aşağıdaki durumlarda namaz bozulmuş olur ve yeniden kılınması gerekir: • Namazın şartlarından ya da rükünlerinden birini terketmek • Konuşmak • Dışarıdan birinin verdiği selâmı almak • Birisine selâm vermek • Bir şey yiyip içmek (Namazdan önce yenen bir maddeden dişler arasında kalan kırıntıları yutmak namazı bozmaz.) • Sabah namazım kılarken güneşin doğması, bayram namazını kılarken zeval vaktinin gelmesi, cuma namazını ...

Devamını Oku »