Aylık Arşiv: Temmuz 2017

GÜNÜN HADİSİ

1- Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

Devamını Oku »

cuma msj

cuma msj    

Devamını Oku »

   

Devamını Oku »

cuma mesajları kısa

Devamını Oku »

GÜNEŞ YANIKLARI

Derinin güneş ışığına kısa sürede ve aşırı miktarda maruz kalması sonucunda meydana gelen bir rahatsızlık. Dalga boyu 300 namometre civarında olan ultraviyole ışınları buna sebeb olur. Işığa maruz kalan deri önce en dış tabakasını kalınlaştırarak ışığın tesirinden kendini korumaya çalı­şır. Hemen ardından deriye rengini veren bir pigment olan Melamin yapımını arttırır. Derinin rengi bu pigmentin artmasından dolayı koyulaşır. Işığa maruz ...

Devamını Oku »

GÜNEŞ SAATİ

Güneş ışınlarının bir cisimde meydana getirdiği gölgelerden faydalanarak günün kısımlarını bulan düzen. İlk defa düşey olarak düzenlenen bir çubuk şeklinde kullanılmış ve gölge uzunluğuna göre günün zamanı tesbit edilmiştir. M.Ö. 8 . yüzyılda daha gelişmiş düzenler Mısırlılar tarafından kullanılmıştır. Burada kullanılan cins “T” şeklinde olup, yatay kısmı 6 parçaya bölünerek gün bölümlere ayrılmıştı. Daha sonra Babilliler tarafından yarı daire veya ...

Devamını Oku »

kısa cuma mesajları

kısa cuma mesajları  

Devamını Oku »

Mükellef ve Davranışları

Mükellef ve Davranışları Mükellef, ergenlik çağına gelen ve akıl sağlığı yerinde olan; dinin belirlediği hükümlerle sorumlu tutulan kişi demektir. Dinen mükellef (yükümlü) olan kişinin, yapmak ve yapmamakla sorumlu tutulduğu                                  işlere ise e f âl-i mükellefin (mükellefin iş ve davranışları) denir. Mükellefin iş ve davranışları ...

Devamını Oku »

resimli cuma mesajları

resimli cuma mesajları

Devamını Oku »

Başlıca İbadetlerimiz

Başlıca İbadetlerimiz   Hayatın tamamına yayılmış bu ibadet anlayışından başka, zamanı, yeri, yapılış tarzı ve miktarı dinimizce belirlenmiş özel birtakım ibadetler de vardır. İbadetleri, yapılma şekli yönünden kendi içinde üç gruba ayırabiliriz: bedenle yapılanlar (namaz, oruç vb.), malla yapılanlar (zekât, kurban vb.) ve hem beden hem de mallayapılanlar (hac, umre vb.).     Namaz İslâm’ın, kelime-i şehâdetten sonra en önemli ...

Devamını Oku »

GÜNDÖNÜMÜ

Bir sene içinde güneşin yer küresinin (dünyanın) ekvator düzleminde bulunduğu iki vakitten her birisi. Gündönümü sırasında gece ve gündüzler dünyanın her tarafında birbirine eşittir. Ancak güneş ışığının atmosferde kırılması sebebiyle gündüzler gecelerden biraz uzundur İlkbahar gündönümü (ekinoksu, itidal noktası) 21 Mart civarında, Sonbahar veya güz gündönümü, 22 Eylül civarında meydana gelir. Artık senelerden dolayı bazan bir gün önce veya sonra ...

Devamını Oku »

GÜNEŞ ÇARPMASI

Özellikle çok güneş gören iklimlerde sık rastlanan ve ısı çarpması ismi de verilen tehlikeli bir durum. Sıcak hava akımı karşısında kalma, sıcak fabrikada çalışma, güneş ışığı altında sportif ve askeri faaliyetlerden sonra sık görülür. Güneş çarpması durumunda, vücudun ısıyı ayarlama mekanizması birden bozulur ve durur. Vücuttan belirgin su ve tuz kaybı sözkonusu değildir. Güneş çarpmasının, ısı bitkinliği adı verilen bir ...

Devamını Oku »

GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneşden elde edilen enerji. Güneş enerjisi, son yıllarda yenilenebilen enerji kaynakları içinde, üzerinde en çok çalışılanı olmuştur. Güneş, dünyamıza ve diğer gezegenlere enerji veren büyük bir enerji kaynağıdır. Bitkiler, canlı doku üretmek ve besin yapabilmek (fotosentez) için güneş enerjisinden faydalanır. Rüzgâr, güneş ışınlarının sıcaklık farkı hasıl etmesinden meydana gelir. Kömür ve bitki artıklarından petrol meydana gelmesi de güneş enerjisi sayesindedir. ...

Devamını Oku »

GÜNAH

Dinin suç saydığı iş, davranış. Günah, farsça bir kelime olup, Arapçada “ma’siyet, zenb” kelimkelerinin karşılığı­ dır. Lügatte, “îsyan, karşı gelme, suç, kabahat.” manalanna gelir. Dinde, Allahü teâlânın ve Peygamberlerinin emir ve yasaklanna aykın düşen her davranışa ve fiile günah denir. Dinde, işlenen fiilin günah ve suç olabilmesi için, bunu yapanın akıllı ve erginlik yaşına girmiş ve kendisinin isteği ile yapmış olması ...

Devamını Oku »

GÜN

Arz (yer) küresinin kendi mihveri (ekseni) etrafında-kuzeyden bakıldığı düşünülerek saat ibresinin aksi (ters) yönünde bir kerre döndüğü müddet, süre. Gün kelimesi bir çok anlamlarda kullanılmaktadır. Çok eskilerden beri halk arasında kullanıldığı mânâ, güneş ışıklarının bulunulan yeri doğrudan doğruya aydınlattığı süre veya gündüz süresidir. Daha yaygın olarak da karanlık ve aydınlık sürelerin birlikte düşünüldüğü mânâda kullanılır. Bu mânâda kullanılması hâlinde bile ...

Devamını Oku »

GÜMÜŞBALIĞI

Familya: Gümüşbalığıgiller (Atherinidea) Yaşadığı Yerler: Atlantik, Akdeniz, Karadeniz Marmarada ve tatlı sularda yaşayan türleri vardır. Özellikleri: Hamsi iriliğinde, gümüş renkli, iri gözlü, eti lezzetli bir balık. Çeşitleri: 150 kadar türü vardır. Gümüşbalığı(A.prestoyter), Çamuka (A.hepsetus), Kaliforniya gümüşbalığı (Atherinopsis californiensis), Dere Gümüşbalığı (Labidesthes sicculus) en bilinen çeşitleridir. 10-15 cm boyunda, tropik ve ılıman denizlerin kumluk ve çakıllı kıyılarında sürüler halinde yaşayan, beyaz ...

Devamını Oku »

GÜMÜŞ

Kimyada simgesi Ag olan, beyaz, parlak, kıymetli bir metalik element. Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,87 dir. Erime noktası 961,9°C, kaynama noktası 1950°C, özgül ağırlığı (20°C de) 10,5 gr/cm3 ’tür. Çoğu bileşiklerinde + 1 değerliklidir. Ag sembolü latince argentum kelimesinden gelir. Tarihi Gümüş çok eskiden beri bilinmektedir. Fakat yine de altın ve bakırdan sonra keşfedilmiştir. Altın az olmasına rağmen, dünyanın ...

Devamını Oku »

GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASI

İngilizce (General Agreement Trade and Tarifi) kelimelerinin baş harfleriyle tanınan milletlerarası bir kuruluş. Milletlerarası ticaretin dünya ölçüsünde düzenlenmesi ve dış ticaret politikalarında himayeciliğin kaldırı­larak, liberalleşmenin temini gayesiyle, batılı ülkeler ikinci dünya savaşını müteakip, milletlerarası kuruluş­ların teşkili için hummalı bir çalışma içine girdiler. Bu maksatla Birleşmiş milletler içinde öncelikle bir “Hazırlık Komitesi” kuruldu. Hazırlık komitesinin yaptığı çalışmalar sonucu,1947 yılında Cenevre’de GATT ...

Devamını Oku »

GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ

İştigal konusu, üye ülkelerin gümrük kaidelerinin standartlaş­tırılması, basitleştirilmesi, gümrük tekniğinin geliştirilmesi ve Milletlerarası gümrük mevzuatının biribirine yaklaştırılması olan beynelmilel bir kuruluş. 15 Aralık 1950 tarihinde Brüksel’de “Gümrük İşbirliği Konseyi”nin kuruluşuna 13 ülke imza atmıştı. Türkiye,Gümrük İşbirliği Konseyi’ne 1953’te katılmıştır.Bu sözleşmeyle birlikte hazırlanan ve ticarî malların advalorem sisteme göre tasnifini konu edinen “Nomanklatür sözleşmesi” ile konusu, yine ticarî malların gümrük vergisi ...

Devamını Oku »

GÜMRÜK

Bir ülkenin diğer ülkelerle olan ekonomik münasebetlerinin yürütüldüğü, ülkeye giriş ve çıkışların yapıldığı merkezlere verilen ad. Gümrük,insanın ihtiyaç duyduğu her türlü eşyanın milletlerarası hareketleri mevcut olduğu için doğmuştur.Bugün bütün ülkeler, gümrüklerle ilgili çeşitli ekonomik politikalar uygulamak durumundadır. Böylece gümrüğe gelen çeşitli mallar, kanunda gösterilen vergi,harç ve resimler ödendikten sonra, ülkeye girmektedir.Bu muamelelerden hem devlet gelir elde etmekte ve hem de ...

Devamını Oku »