Aylık Arşiv: Mayıs 2017

Sen…

Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin, Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin, Bir ısıtır,bir üşütür, bir ağlatır,bir güldürür; Sem hem bir hastalık hemde sağlık gibisin…

Devamını Oku »

La Tahzen..

Devamını Oku »

Kadın……

Devamını Oku »

Sen benim yaradan dan ötürü yaradılanı sevişim..

Sen benim yaradan dan ötürü yaradılanı sevişim.. Bir adım gelene on adım gidisimsin. Ve herkesi olduğu gibi kabul edişimsin. Sen benim yalandan ve sahteden kacışım. Riyadan bikişim,gerçeği arayişimsın.. Ve nihayet doğrunun tadına varışımsın.. MEVLANA

Devamını Oku »

Ağrı ili Hakkında Bilgi

ağrı

AĞRI İLİ AĞRI ili hakkında yazılmış genel eserlerden başka faydalanabilmek için başvuracak hiçbir kitap bulam adık. Eserde A ğrı ilinin yazılan, baştan başa mahalline gönderdiğimiz ekibimizin bizzat derleyip topladığı malûmatla vücude gelm iştir. Bıı . malûmatın derlenmesi esnasında isimlerini aşağıda yazdığımız zatlar sıh h a t itibariyle kıymetli bilgiler vermiş, kolaylıklar göstermek suretiyle kılavuzumuza büyük yardım larda bulunmuşlardır. Bilgi edindiğimiz ...

Devamını Oku »

Ne hasta bekler sabahı, Ne taze ölüyü mezar, Ne de şeytan bir günahı, Seni beklediğim kadar.

Devamını Oku »

Neyse bugün de musuzluktan ölmedim, çok şükür.

Devamını Oku »

Allah, nasip etmeyeceği şeyin hayalini kurdurmaz.

Devamını Oku »

Bir çiçeği seviyorsan bırak var olsun. Sevmek, sahip olmak ile ilgili değildir, Sevmek değer vermek ile ilgilidir.

Devamını Oku »

Yoklukar, hayallere engel değildir

Devamını Oku »

Her zaman hayatımın en güzel şeylerinden biri olmuştur.

Devamını Oku »

Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket vardır.

Devamını Oku »

Ama ne olur sakın bir insanı; gönülce, gözce, dilce, ruhça, kırmayın…

Devamını Oku »

Normal bir insan olmaya zorladılar. Bana boş yere vakit kaybettirdiler.

Devamını Oku »

Korkarmıyım sanıyorsun

Devamını Oku »

Fazla Büyütme Kendini……

Devamını Oku »

HACI SADIK HOCA

HACI SADIK HOCA skiden milleti ayakta tutan din adamları, Medrese mezunu vaizler, hocalardı; Halkın kâhir ekseriyeti müftü: Ve imamlann sözlerine itibar eder, bir din adamının nasihatini, tavsiyesini Kur’ anın emri olarak telakki ederdi. Bu sebeple din düşmanı bozguncular, halkg, istedikleri fikri telkin etmekte güçlük çekerlerdi. Çünkü halkın irşatçı olduğunda şüpheye düşmediği din adamları telkin edilen batıl düşünceleri irşat edici sözleriyle ...

Devamını Oku »

EVLERİNİZİ MEZAK YAPMAYINIZ

EVLERİNİZİ MEZAK YAPMAYINIZ ‘ K endisiyle senelerce evvel, tanıştığımız bir dostumun ticarethanesine ilk defa geçen gün uğ­ radım- Her defasında camide görüştüğümüz bu zâtın etrafında bir çok tezgâhtar ve işçiler dolaşıyordu. Bunların içinden bir delikanlı: — Baba, şu faturanın hesabını bir tetkik eder misiniz, dedi? Camide her zaman birinci şafa koşan bu sofu dostum, faturayı alıp tetkik ederken bende bir ...

Devamını Oku »

İslamamı Uyacağız Turistleremi

İslamamı Uyacağız  Turistleremi HADÎS E Mİ TURİSTE Mİ BAKACAĞIZ? T ürkiye’de İslâmın zıddı ideolojilere sarılanlar, Islâmiyeti tedkik edip, suallerine cevap bulamadıklan için başka cereyanlara sapmış değillerdir. Eğer Müslümanlığı inceleyip, İslâmî hükümleri tetkik ettikten sonra aradıklarını bulamamış ve bu yüzden de başka ideolojilere sarılmış olsalardı, bir dereceye kadar kendilerine hak vermek mümkün olurdu, felâ- mııi zıddı olan, cereyanlara sapmalarında kendilerini mazur göstermeleri ...

Devamını Oku »

EHL-İ KİTABA YAKINLIK

EHL-İ KİTABA YAKINLIK © gün Mekke Müşriklerinde derin bir sevinç vardı. Gülüyor, oynuyor, rastgeldikleri Müslümaniara da şımarık lâflar atıyorlardı. Halbuki, Mekke’de Müşrikleri sevindirecek Her hangi bir vak’a da mevcut değildi. Kısa bir müddet sonra putperestleri sevindiren hâdisenin mahiyyeti anlaşıldı: V , Hiç bir kitaba inanmayıp, daima ateşe tapan Ateş­ perest Fars’lılarla, fyir semavi kitaba* inanan Rum Hıristiyanları arasında Dicle üzerinde yukubulan ...

Devamını Oku »