Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Aylık Arşiv: Ocak 2017

Anlayana

Anlayana

Anlayana… Ne zamandan beri gülümsüyorum biliyor musun? Değer verdiğim insanların aslında bu değere değmediğini gördüğümden beri. Kıyamadıklarımın beni parçalamalarına artık sessiz kalmadığımdan beri. Kötü gün dostu olduklarımın, kötü günlerimde yanımda olmadıklarını görüp, her birini hayatımdan def ettiğimden beri. Kendini vazgeçilmez sananlardan, bir anda vazgeçtiğimden beri. Yolun başında yanımda olup, yolun sonunda beni yalnız bırakanlarla bir daha asla yola çıkmadığımdan beri. ...

Devamını Oku »

Kadın Kar Gibidir Sessiz Sakin Ve Narin

Devamını Oku »

“Hayatta olabileceğiniz en güzel yer, bir duanın içinde yer almaktır.” Şems-i Tebrizi

Devamını Oku »

Mustafa Nûri Paşa

Mustafa Nûri Paşa Osmanlı devlet adamı ve târihçisi. 1824 yılında İzmir’de doğan Mustafa Nûri Paşa, Müderris Mansûrizâde Mehmed Efendinin oğludur. Özel olarak yetiştirilerek Arapça ve Farsçayı çok iyi öğrendi. 1845’te Bursa vilâyet tahrîrât kâtipliğine girerek devlet hizmetlerinde çalışmaya başladı. Bir sene sonra İstanbul’a naklini yaptırarak memuriyet kademelerinde yükselmeye başladı. Dîvân-ı hümâyun büyükelçiliğiyle Deâvî Nezâretinde bulunduktan sonra, 1872’de Sadâret Müsteşârlığına getirildi. ...

Devamını Oku »

Murâd Karayalçın

Murâd Karayalçın Türk siyâset ve devlet adamı. 1943’te Samsun’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da gördü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) nde bir yıl İngilizce hazırlık öğrenimi gördü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Mâliye bölümünü 1968 yılında bitirdi. İngiltere’de kalkınma ekonomisi üzerine master yaptı. Devlet Plânlama Teşkilâtında (DPT) çalıştı. Köy İşleri Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak vazife yaptı. Toplu Konut ...

Devamını Oku »

Murâd-i Münzâvi

Murâd-i Münzâvi İstanbul’da medfun en büyük üç evliyâdan biri. İsmi, Muhammed Murâd bin Ali bin Dâvûd Hüseynî Özbekî Buhârî Keşmirî’dir. 1644 (H. 1054) yılında Buhârâ’da doğdu. 1719 (H. 1132)’da İstanbul’da vefât etti. Murâd-ı Münzâvî’nin babası Semerkand beldesinin nakîb-ül-eşrâfı (seyyid ve şeriflerin işleriyle ilgilenen makamda bulunan kişi) idi. Üç yaşında ayakları felç oldu. Kötürüm bir hâlde kaldı. Fakat ayakları sağlam olanlardan ...

Devamını Oku »

MURÂD HAN-V

MURÂD HAN-V otuz üçüncü Osmanlı sultanı. İslâm halîfelerinin doksan sekizincisidir. Babası, Osmanlı sultanlarından Abdülmecîd Han, annesi Şevkefzâ Kadınefendidir. 21 Eylül 1840 târihinde İstanbul’da doğdu. İyi bir eğitim ve öğretim gördü. Devrin büyük âlimlerinden ders görerek yetiştirildi. Devlet idâresi, fen ilimleri ve Arapça, Farsça, Fransızca öğrendi. Okumayı çok sevdiğinden veliahtlığı devrinde yabancı ülkelerden de kitap getirtirdi. Babasının 25 Haziran 1861’de vefâtından ...

Devamını Oku »

Aba

Aba Aba, dokuma tezgâhında genellikle yünden dokunan, gömlek üzerine giyilen nakış işlemeli, yakasız ve kısa kollu geleneksel erkek kıyafetine denilmektedir. Abalar, baldır uzunluğunda, bol kesimli, iki parmak yüksekliğinde dik yakalı olup cübbeye benzer bir üst giysisidir. Abanın üst tarafından başın, yan tarafından kolların geçmesi için birer delik vardır. Abanın kolları yoktur. Abalar sıfır yaka kesimli ve dik yakalıdır. Beden ve ...

Devamını Oku »

Sana yazmadım senle alakası yok okuma..

Sana yazmadım seSana yazmadım senle alakası yok okuma..nle alakası yok okuma..

Devamını Oku »

Bunu okuma üzerinede alma sakın sana söylemedim zaten

Devamını Oku »

VAZ GE ÇENLER DİR KAYB OLANlar

Devamını Oku »

Kayra

Kayra aygın bir kimseden görülen karşılıksız iyilik; lütuf, ihsan. – Fels. Kayra düzeni, Leibniz’e göre, doğa düzeninin karşıtı olan ve doğal yasalardan başka yasalarla yönetilen ruhlar dünyası. (Leibniz şöyle der: “Doğanın fiziksel düzeninin uyumuyla kayranın manevi düzeninin uyumu arasında, yani evrenin mimarı olarak düşünülen Tanrı ile ruhların Kutsal sitesi’nin kralı olarak düşünülen Tanrı arasında bir fark olduğunu görmemiz gerekir” Monadoloji ...

Devamını Oku »

Kaypaklık

Kaypaklık Kaypak olanın özelliği. -2. Sürekli olarak düşünce, duygu, karar değiştirme, sözünde durmama. -3 Bu biçimde davranan kimsenin, tutumunun niteliği. – Dilbil. Belli bir dil düzeyinde, iki ya da ikiden çok gösterimi bulunan, öteki düzeylerdeyse, ancak tek gösterimi olan bir dilsel birimin niteliği. (Bk. ansiki. böl.) Kaypaklığı giderme, birçok derin yapı kapsayan kaypak bir cümleyi daha belirgin eşanlamlı cümlelerle değiştirme. ...

Devamını Oku »

Kaypakça

Kaypakça Kaypak bir kimseye yakışır biçimde: Çok kaypakça davranıyorsun.

Devamını Oku »

kayot

Kayot Amerika’da yetişen ve meyvesi ile kökü yenen bir bitki. (Bil. a. Sechium edule; kabakgiller familyası.) – ANSIKL. Kayot ince saplı, dallı, sarı çiçekli ve etli mevyeli tırmanıcı bir bitkidir Meksika kökenli olmakla birlikte Orta Amerika ve Antil kökenli sanılır; fakat bu bitkiye Akdeniz bölgesinde ve Afrika’da da rastlanır. Tadı hoş olan meyveleri iki yumruk biçiminde ve iriliğindedir Meyveler pişirilerek ...

Devamını Oku »

Kaypak

Kaypak 1. Kolayca fikir, karar değiştiren, ani dönüşler yapan, sözüne güvenilmez kimse için kullanılır; dönek: Kaypak adamdır, bugün ak dediğine yarın kara der -2. Kaygan, kayağan. – Dilbil. Kaypak nitelik sunan dilsel bir birim (sözcük, dizim, cümle) için kullanılır

Devamını Oku »

Gülen gözlerinin bebeğinde kendini görebilmekti dileğim

gülen gözlerinin bebeğinde kendini görebilmekti dileğim

Devamını Oku »

Cuma Mesajları

cuma mesajları

Cuma Mesajları

Devamını Oku »

O Benim Olsun Dünyalar Sizin Olsun

O Benim Olsun Dünyalar Sizin Olsun

Devamını Oku »

Muş

Muş m u ş ; Türklere Anadolu’nun kapısını açan Malazgirt Zaferinin kazanıldığı, her tarafı târihî ve tabiî güzelliklerle dolu olan ilimiz. Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Murat,Van bölümünde kalan il toprakları 39°29′ ve 38°29′ kuzey enlemleri ile 41°06′ ve 41°47′ doğu boylamları arasında yer alır. Doğudan Ağrı, kuzeyden Erzurum, batıdan Bingöl, Güneyden Bitlis, güney batıdan Batman ve Diyarbakır illeriyle çevrilidir. Trafik ...

Devamını Oku »