Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Anasayfa » 2016 » Kasım

Aylık Arşiv: Kasım 2016

EMMA

EMMA, İngiltere kraliçesi (öl. Winchester 1052), Normandiya dükü Richard’m kızı. 1002’de, anglosakson kralı Aethelred II, DanimarkalIları kovmağa çalıştığı sırada, Normandiya ile barışmak için, Emma ile evlendi. Danimarka kralı Knud da, 1017’de İngiliz krallığını ele geçirdiği zaman, tahtına meşruluk kazandırmak için, onunla evlendi. Emma, Aethelred’den olan Alfred ve Edward adlı oğullarını Normandiya’da bıraktı. Knud’dan olan oğlu Harthaknund’un Danimarka tahtına geçmesini sağladı. ...

Devamını Oku »

EMİRGÛNEOGLU

EMİRGÛNEOGLU (asıl adı: Tahmasb Kulı Han), iranlı kumandan (öl. 1641). Şah Abbas l ’in kumandanlarından EmirgÛne Han’ın oğlu. Babasının ölümü üzerine, 1616’da, kendisine Errân eyaleti ve Revan muhafızlığı verildi. 1634 yılında, Murad IV’ün üstün kuvvetlerine karşı Revan kalesini savunamayarak aman diledi ve 1635’te Revan’ın teslim olmasıyle de OsmanlIlara sığındı. Yusuf adı verilen Emirgûneoğlu’- na vezaret payesi ve Halep beylerbeyliği tevcih ...

Devamını Oku »

EMİR GAZİ

EMİR GAZİ» Danişment beyi (öl. Malatya 1134). Babası Danişment Gazi’nin ölümünden sonra Danişment beyliğinin başına geçti. Kardeşlerini etkisiz hale getirerek Anadolu Selçuklu sultanı Kılıç Arslan 1 ile dostluk kurdu. Kılıç Arslan Tin Ölümünden sonra Selçuklu şehzadelerinin taht kavgalarına karıştı. Damadı sultan Mesud’un ağabeyi sultan Şehinşah’ı Konya’dan çıka» rarak Selçuklu tahtını ele geçirmesine yardimcı oldu (1116). 1120’de Malatya sultanı Tuğrul Arslan ...

Devamını Oku »

EMİRGAN,

EMİRGAN, asıl adı Mirgûn, Boğaziçi’nin Rumeli yakasında semt; Rumelihisarı (Balta limanı) ile istinye (Tokmak burnu) arasında. Semtin güney kısmına Boyactköyü denilir. Eskiden yamaçlardan kıyıya kadar güzel korularla kaplıydı ve XVII. yy.da Feridunpaşa bahçesi denilirdi. Revan kalesini Murad IV’e teslim eden iranlı MirgÛne Hana verilince onun adını aldı ve hanın yaptırdığı safay .meşhur oldu. Bunun yerine sonradan Abdülhamid I, bir cami, ...

Devamını Oku »

EMİR dağı

EMİR dağı, İç Anadolu-lçbatı Anadolu sınırında, Afyon ili topraklarının doğu kesiminde yükselen dağ kütlesi; yüksl: 2 307 m. Doğu-batı doğrultusunda bir bel (Yellibel) ile ikiye ayrılır. Asıl Emir dağı doruğu (Emiroğlu tepesi), bu alçalma alanı güneyinde yükselir; kuzeyde ise Yellibel tepesi (2 070 m) yer alır. Emir dağı kütlesinin yapısında billûrlu şistler, birinci zaman kıvrımlı tabakaları, arada andezit ve bazalt ...

Devamını Oku »

EMÎR ÇELEBİ (Muhammed el-Hüseynî)

EMÎR ÇELEBİ (Muhammed el-Hüseynî) Hekimbaşı, osmanlı hekimi (Edirne, ? – 1638). ilk öğrenimini Edirne’de yaptıktan sonra Kahire’ye gitti. Burada öğrenimini tamamlayınca Kalavun-Mansuriye hastahanesi hekimliğine getirildi. 1622’de çıktığı Akdeniz seferi sırasında Kahire’ye gelen Kaptanıderya Recep Paşanın özel hekimliği görevini aldı. Recep. Paşanın öldürülmesi üzerine (1630) açıkta kaldı, bir süre sonra Unkapanı’nda bir muayenehane açtı. Sonra kapı yoldaşlarının yardımı ile timar defterdarlığı ...

Devamını Oku »

EMÎR BUHARI

EMÎR BUHARI (Seyit Ahmed bin Muhammed el-Hüseynî el-Buharî), İstanbul’un ünlü velilerinden (Buhara 1443 [?1 – İstanbul 1516), Soyu Hüseyin’den geldiğinden seyit sayılır, önceleri Hâce Ubeydullah Ahrâri Semerkandî’ye bağlandı, sonra Şeyh Abdullahı Ilâhi’nin dervişi oldu. Şeyhiyle birlikte Simav’a yerleşti. Bir süre sonra hac için Mekke’ye gitti. Mekke’de kaldığı zaman içinde kendini tamamen ibadete verdi. Sonra yine Simav’a döndü. Şeyh ilâhî’- nin ...

Devamını Oku »

EMİRALEM,

EMİRALEM, Ege bölgesinde (İzmir ili, Menemen ilçesi) bucalç; 7 184 nüf.; 3 köy. — Bucak merkezi, 1518 nüf. Menemen’in doğusunda, İzmir-Manisa demiryolu ve karayolu üzerinde bulunur. Meyveçilik. Sağcılık. Tütüncülük

Devamını Oku »

Eminsu (Emekli İnkılâp subayları),

Eminsu (Emekli İnkılâp subayları), Türkiye’de emekli subayların kurduğu derneklerden biri (kuruluşu: 6 eylül 1960). 27 Mayıs 1960 hareketinden sonra silâhlı kuvvetlerin subay kadroları bakımından yeniden düzenlenmesi sırasında emekliye sevkedilen binbaşı ve orgeneral rütbeleri arasındaki 7 bini aşkın subaydan 20 kişilik bir grup tarafından «üyelerin maddî ve manevî haklarının, Atatürk devrim ve prensiplerinin korunması, aşırı akımlara karşı çıkılması » amaçlar ıyle ...

Devamını Oku »

EMİN PAŞA Yağlıkçızade,

EMİN PAŞA Yağlıkçızade, Hacı, osmârilı sadrazamı (İstanbul 1723 – Edirne 1769). 1744’te Hindistan’a elçi olarak giden babacının yaftında bulundu. Hindistan hakkında sunduğu takrirler beğeniidiği için sadaret mektubî kalemine alındı. Güzel yazısı jve kitabeti ile tanınarak 21 ağustos 1764’te reisülküttaplığa getirildi. 1765’te nişancı oldu, 1767’de de kaptan paşalığa vekâlet etti. Sonra vezir rütbesi ile Mora valiliğine, oradan Aydın valiliğine tayin edildi. ...

Devamını Oku »

EMİN PAŞA

EMİN PAŞA (Eduard Cari Üscar Theodor sc h n ît z er , Mehmed—), alman kâşifi (Oppeln, Silezya 1840-Kinena, Kongo 1892). 1864 Y ılında Berlin’de tıp öğrenimini tamamladıktan sonra 1865’te askerî doktor olarak, Arnavutluk’ta osmanlı hizmetine girdi. İşkodra ■ valisi İsmail Hakkı Paşanın teveccühünü kazanarak türk, arnavut âdetleri üstüne araştırmalar yaptı, bu arada Türkçe öğrendi. Hayrullah adiyle halkın arasında güven ...

Devamını Oku »

EMİNÖNÜ

EMİNÖNÜ, İstanbul şehrinin bir semti ve’ şehir içinde bu adı taşıyan ilçe, o Eminönü semti, asıl İstanbul’un Galata köprüsüne açılan Eminönü meydanı çevre* sindeki bölgeyi kapsar. Adı, eskiden burada yer alan Gümrük eminliği dairesinden gelir. Eminönü, İstanbul’un canlı bir ticaret bölgesidir. Şimdi çok değişikliğe.uğramış olan Balıkpazarı kesimi, kapalı bir çarşı olan Mısır çarşısı, /ticaret evlerinin kümelendiği Bahçekapı, Eminönü semtinin komşusu ...

Devamını Oku »

EMİN MEHMED PAŞA,

EMİN MEHMED PAŞA, türk mühendisi ve kumandanı (İstanbul, ?-Şam 1850). Tophane’den yetişti, Fransa’da mühendislik öğrenimi gördü. Çeşitli görevlerden sonra paşalığa yükseldi. Askerî Devlet şûrası ve Meclis-i Maarif başkanı oldu. Rumeli ve arabistan ordusu müşirliğinde bulundu. Encümeni Dâniş üyeliğine seçildi (1850).

Devamını Oku »

EMİNLİK

EMİNLİK i. (emm’den emin-lik). Emin olma hali. Emin yetkisiyle görev alma. — Teşk. tar. Bazı memurluklara verilen ad: Şehreminliği. Arpa eminliği. (Eşanl: emanet). —  Osmanlı devlet düzeninde birtakım devlet işlerinin görülmesi için özel yetkilerle görevlendirilmiş makamın adı. Güvenüir kimselere verilen eminlik makamları maliye, askeriye, ilmiye gibi çeşitli devlet kuıumlarında bulunur, devletin denetim ve yönetimi altında çalışırdı. Bazı eminlikler nazırlık seviyesinde ...

Devamını Oku »

EMİN GİRAY

EMİN GİRAY, osmanlı hâkimiyetini tanıyan ve Kırım hanı olan giraylardan İkincisi (ÖL 1551). Babası Sahip Giray’m rehin olarak İstanbul’a gönderilmesi üzerine Konrat beylerinden Huda Birdi Big’in oğlu Safa Big’in yanında yetişti. 1532’de Saadet Giray’m İslâm Giray tarafından öldürülmesi üzerine Sahip Giray İstanbul’dan Gözleve’ye gönderildi. Babası yeniden işbaşına geçince Emin Giray onun yanma gitti ve daha önce öldürdüğü Kalgay Ahmed’in görevini ...

Devamını Oku »

EMİNE SULTA

EMİNE SULTA**, Mustafa IFnin kızı (İstanbul 1696-ay.y. 1739). 1701 Yılında Emîri Hac ve Şam valisi Haşan Paşa ile nişanlandı.Mustafa II, Haşan Paşaya kızarak onu damatlıktan atınca bu defa Çorlulu Ali Ağa ile nişanlandı. Babasının tahttan indirilmesi yüzünden düğünü gecikti. Ancak 1708 yılında sadrazam olan Çorlulu Ali Paşa ile evlenebildi. Ali Paşanın öldürülmesi üzerine 1711 yılında Trabzon valisi Recep Paşa ile, ...

Devamını Oku »

EMİNE SEMİYE

EMİNE SEMİYE, türk kadın yazarı (İstanbul 1868-ay. y. 1944). Ahmed , Cevdet Paşanın kızı. Paris ve İsviçre’de bir süre sosyoloji ve psikoloji okudu. Gazetelerde tefrika olarak kalan roman ve hikâyelerinden yalnız biri (Sefalet adlı romanı) “basıldı. Uzun süre Türkçe öğretmenliği yaptı.

Devamını Oku »

EMİNESCU (Mihail)

EMİNESCU (Mihail), rumen ‘şairi (ipoteşti, Botoşani yakınları 1850-Bükreş 1889). öğrenimini önce Çernoviç, sonra Viyana ve Berlin’de yaptı. 1870’te, henüz Viyana’da öğrenci iken Scrieri Literare (Edebiyat Sohbetleri) adlı dergide, bugün de beğenilen Venere si Madona (Venüs ile Madorina) ve Epigonii (Epigonoslar) adlı iki şiiri çıktı. Eminescu, laşi’ya döndükten sonra millî eğitim müfettişliği, kütüphanecilik yaptı, gazetelerde yazı yazdı. Çağdaşları tarafından ilgi görmedi. ...

Devamını Oku »

EMİN EFENDİ

EMİN EFENDİ, türk hattatı ve neyzeni (İstanbul 1882-ay. y. 1945). Mektebi “Mülkiye idadisini bitirdikten sonra Hukuk mektebine ve Süleymaniye camiindeki dinî derslere devam etti. Sülüs yazıyı Kadri Efendiden, tâlik’i de Sami Efendiden öğrenerek usta bir hattat oldu. Yazı taklidinde üstünlük kazandı. Posta ve Telgraf nezareti mektubî kalemindeki görevinden sonra Birinci Dünya savaşında genelkurmay harita şubesi hattatlığına tayin edildi. Galata mevlevîhanesinm neyzenbaşi ...

Devamını Oku »

EMİNA

EMİNA i. Tahıllar için kullanılan eski bir ağırlık ölçüsü. (Eşanl. hemîna). || Eskiden Fransa, İtalya ve İsviçre’de kullanılan ve yerine göre 20 ile 476 litre arasında değişen ağırlık ölçüsü. (Fransa’da bir- emina 78,05 litre idi.)

Devamını Oku »